รฟท. เผยปชช.เดินทางกลับ ส่งท้ายเทศกาลปีใหม่ ยอดทะลุเกิน 1 แสนคน

รฟท. เผยปชช.เดินทางกลับส่งท้ายเทศกาลปีใหม่ ยอดทะลุเกิน 1 แสนคน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ยังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของขบวนรถทางไกล และขบวนรถชานเมือง ซึ่งการรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างเคร่งครัด

นายเอกรัชกล่าวว่า สำหรับภาพรวมการโดยสารที่เดินทาง เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 4 ขบวน และเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีเดินประจำ 214 ขบวนต่อวัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ จำนวนทั้งสิ้น 100,024 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 45,248 คน ผู้โดยสารขาเข้า 54,776 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 28,246 คน รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 26,057 คน สายเหนือ 20,016 คน สายมหาชัย 12,381 คน สายตะวันออก 11,683 คน และสายแม่กลอง 1,641 คน

นายเอกรัชกล่าวว่า นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟ สามารถเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถ บขส. (ไม่รวมรถร่วมบริการและรถตู้โดยสาร) ที่จอดส่งผู้โดยสารขาเข้า บริเวณประตู 3 ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งได้ปรับกำหนดเวลาการเดินรถให้สอดคล้องกับเวลาเข้า-ออกของรถไฟแต่ละขบวน เพื่อรองรับผู้โดยสารทั่วไปที่เดินทางต่อเนื่อง

Advertisement

นายเอกรัชกล่าวต่อว่า อีกทั้ง บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด ได้ขยายเวลาให้บริการของขบวนรถสายสีแดง ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จากเวลา 05.00 น. เป็นเวลา 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566-2 มกราคม 2567 ทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางต่อเนื่องสามารถเดินทางเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อให้กับประชาชน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image