พิมพ์ภัทรา บูมซอฟต์เพาเวอร์อาหาร – แฟชั่น จ่อผุดงานแฟร์ 5 ภาคปลุกศก. 1,000 ล.

พิมพ์ภัทรา บูมซอฟต์เพาเวอร์อาหาร – แฟชั่น ก.อุตจ่อผุดงานแฟร์ 5 ภาคปลุกศก. 1,000 ล้าน

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงแผนการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ปี 2567 ว่า ปี 2567 กระทรวงอุตสาหกรรมจะเดินหน้ายกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางแผนเดินหน้าจัดงานแฟร์พื้นที่ 5 ภาคทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้กลับมาคึกคัก ใช้จุดเด่นและศัยภาพของแต่ละพื้นที่มาเป็นแนวคิดการจัดงาน คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ล้านบาท ใช้โมเดลของการจัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์เมืองใต้ 2023 นครศรีธรรมราช” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคมที่ผ่านมา มีเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกว่า 300 ร้านค้า เป็นการมอบของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีและช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ตลอด 5 วันจัดงาน มียอดผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 1 แสนคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้กว่า 340 ล้านบาท

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) หรือ ดีพร้อม กล่าวว่า กลางเดือนมกราคมนี้ จะแถลงแผนงานของดีพร้อมประจำปี 2567 โดยเฉพาะแผนการพัฒนาเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ เชื่อว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ประกอบการอย่างมาก ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้สร้างผู้ประกอบการใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบการเดิมให้ตรงกับศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี หรือ ไอโอที พร้อมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ 8 ด้าน ได้แก่ 1.Digital Transformation การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล 2.Aging Society เศรษฐกิจสูงวัย เศรษฐกิจสุขภาพ

Advertisement

3.Climate Change อุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ลดการนำเข้า เช่นอุปกรณ์เครื่องมือชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นต้น 5.ชุมชนเปลี่ยน พัฒนาชุมชนโดยบริบทอุตสาหกรรม เน้นการมีส่วนร่วม และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน 6.Softpower เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในด้านอาหารและแฟชั่น 7.เงินทุนหมุนเวียนดีพร้อม ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสิน และ8. DIPROM PAY for BCG

“จากนโยบายด้านจะมีนโยบายสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการขับเคลื่อนอยู่คือ Softpower เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในด้านอาหารและแฟชั่น โดยเรื่องนี้น.ส.พิมพ์ภัทรา ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างเต็มที่”นายภาสกรกล่าวและว่า ล่าสุดดีพร้อมกำลังผลักดันฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเฟส 5 เพื่อสนับสนุนนโยบายซอฟต์เพาเวอร์ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดบีซีจี โมเดล โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม ถึง 31 มกราคมนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image