เริ่ม 6 ม.ค.นี้ ออมสิน ช่วยลูกหนี้สินเชื่อโควิด อาชีพอิสระ 630,000 ราย ไม่เสียประวัติเครดิต

เริ่ม 6 ม.ค.นี้ ออมสิน ช่วยลูกหนี้สินเชื่อโควิด อาชีพอิสระ 630,000 ราย ไม่เสียประวัติเครดิต

ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อโควิดอาชีพอิสระ กว่า 630,000 ราย หลุดพ้นสถานะ NPLs ไม่เสียประวัติเครดิต ตามนโยบายรัฐบาล เริ่ม 6 ม.ค. 67 เป็นต้นไป

ตามที่รัฐบาลมีมาตรการผลักดันการแก้ปัญหาหนี้ช่วยเหลือประชาชนนั้น ธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งธนาคารได้ปล่อยกู้ให้รายละ 10,000 บาท เมื่อปี 2563 เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล

โดยธนาคารจะดำเนินการตามกระบวนการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ก่อน หากลูกหนี้รายใดที่สุดแล้วยังคงประสบความเดือดร้อนต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ ธนาคารจะดำเนินการนำงบประมาณที่รัฐจัดสรรสำหรับชดเชยความเสียหาย ตามโครงการสินเชื่อดังกล่าวมาช่วยเหลือลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากสถานะหนี้เสีย (NPLs) และไม่เสียประวัติเครดิตที่จะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อีก

Advertisement

โดยธนาคารจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2567 เป็นต้นไป กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้จำนวนกว่า 630,000 ราย

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ รายละ 10,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างหนัก ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดรุนแรง ณ ขณะนั้น วงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท พร้อมรัฐจัดสรรงบประมาณแก่ธนาคารออมสิน สำหรับชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากหนี้เสีย NPLs รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,00 ล้านบาท

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image