สกมช. ผนึก โกโกลุค หนุนใช้ ฮูส์คอลล์ สกัดโจรไซเบอร์ งดรับสายมิจฉาชีพ

สกมช. ผนึก โกโกลุค หนุนใช้ ฮูส์คอลล์ สกัดโจรไซเบอร์ งดรับสายมิจฉาชีพ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการ สกมช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่าง สกมช. กับ บริษัท โกโกลุค จำกัด โดยนายเจฟฟ์ กัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโกโกลุค

พลอากาศตรี อมร กล่าวว่า สกมช. โดย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCERT) ได้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยจากปี 2566 ที่ผ่านมา ตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์กว่า 1,800 เหตุการณ์ เกินครึ่งเป็นเว็บที่ถูกแฮกและเว็บปลอม 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.แฮ็กเว็บไซต์ พบมากถึง 1056 เหตุการณ์ 2.เว็บไซต์ปลอม 310 เหตุการณ์ และ 3.กลโกงทางการเงิน 111 เหตุการณ์ รวมถึงภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ล่อลวงประชาชน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างมาก

ดังนั้น สกมช.จึงมีแนวทางแก้ไขตามแนวทางการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุงและผลักดันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกระดับ ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ ฯ ฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมือช่วยขจัดปัญหาภัยไซเบอร์

Advertisement

โดยทาง สกมช.จะสนับสนุน ส่งเสริม การใช้งานแอพพลิเคชั่นฮูส์คอลล์ (Whoscall) ที่พัฒนาขึ้นโดยโกโกลุค และให้ผู้ใช้งานกำหนดการอนุญาตให้เหมาะสม ลดข้อห่วงใยการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ โกโกลุค พร้อมรับกับกฎหมาย PDPA ของไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

“นอกจากนี้ สกมช. และโกโกลุคจะร่วมมือกันเสริมสร้างขีดความสามารถในการยกระดับทักษะและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี รวมถึงโครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน อันจะเป็นการเพิ่มความขีดความสามารถในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมไทย”พลอากาศตรี อมร กล่าว

นายเจฟฟ์ กัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโกโกลุค กล่าวว่า ในปี 2566 อาชญากรรมไซเบอร์ทำให้ไทยสูญเสียเงินหลายพันล้านบาทและสร้างความหวาดกลัวให้แก่สังคมในวงกว้าง โกโกลุคในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่น (TrustTech) จะใช้ข้อมูลและ ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) พัฒนาโซลูชันเพื่อป้องกันการหลอกลวง ความร่วมมือกับ สกมช. ที่จะเกิดขึ้น โกโกลุคจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับ URL ของฮูส์คอลล์ โดยมีบริการที่ครอบคลุมจากการโทรและ SMS ไปสู่การคัดกรอง URL เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานร่วมกันระหว่างความสามารถของ โกโกลุค และความเชี่ยวชาญของ สกมช.จะช่วยให้เราจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ประชาชนไทยสามารถใช้ดิจิทัลด้วยความมั่นใจ เราจะผสานความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อปกป้องภัยทางดิจัทัลให้กับผู้ใช้ในประเทศไทย”นายเจฟฟ์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image