รมช.อนุชา มุ่งยกระดับท่าเทียบเรือประมงระนอง เล็งปรับรูปแบบการค้าให้หลากมิติ

รมช.อนุชา มุ่งยกระดับท่าเทียบเรือประมงระนอง หนุนใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เล็งปรับรูปแบบการค้าให้หลากมิติ สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงระนอง องค์การสะพานปลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) 1/2567 จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2567 ว่า รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคการประมง ตนในฐานะกำกับดูแลองค์การสะพานปลา จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและยกระดับสะพานปลา และอาชีพประมงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ำให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย และสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

สำหรับท่าเทียบเรือประมงระนอง ขององค์การสะพานปลา เป็นท่าขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสำคัญของจังหวัด ที่มีการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมาร์) และเป็นท่าเทียบเรือที่ได้รับการรับรองสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง จากกรมประมง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา มีปริมาณสัตว์น้ำผ่านท่า ทั้งสิ้นประมาณ 6,623 ตัน (6,623,481 กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่าสินค้า 635 ล้านบาท ท่าเทียบเรือประมงแห่งนี้ นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องสถานที่จอดเรือประมงให้แก่พี่น้องชาวประมงแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ และทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนด้วย

“ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา นับว่าเป็นสถานที่ที่สร้างประโยชน์ร่วมกันให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชนชาวประมง รวมถึงประมงประเทศเพื่อนบ้าน ที่มาขึ้นสินค้าสัตว์น้ำเป็นจำนวนถึง 80% ช่วยเพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ ทำรายได้เข้าสู่ประเทศ ดังนั้น ในอนาคตจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับรูปแบบการค้าขายสัตว์น้ำให้มีมิติที่หลากหลาย การปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือโดยใช้สารเร่ง พด.6 ลดกลิ่นคาวปลาจากการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น“ นายอนุชา กล่าว

Advertisement

ทั้งนี้ องค์การสะพานปลา ได้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 45 ไร่ จากกรมป่าไม้ ซึ่งติดกับท่าเรือน้ำลึก อีกทั้ง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดระนอง ได้ประสานขอใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน 10 ไร่ จากองค์การสะพานปลา เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมองค์การสะพานปลา ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ตั้งสำนักงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระนอง และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนอง ซึ่งองค์การสะพานปลากำลังดำเนินการประสานขอเข้าทำประโยชน์ 10 ไร่ กับกรมป่าไม้ ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image