‘ซีพีเอฟ’ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1 ปี 10 เดือน ถึง 10 ปี

‘ซีพีเอฟ’ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1 ปี 10 เดือน ถึง 10 ปี ชูเครดิตหุ้นกู้ A+ คาดเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน 5 สถาบันการเงิน วันที่ 22-23 และ 27 ก.พ. 2567 นี้

กรุงเทพฯ [30 มกราคม 2567] : “ซีพีเอฟ” ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1 ปี 10 เดือน ถึง 10 ปี คาดว่าจะเสนอขายในช่วงวันที่ 22-23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ชูอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้ที่ “A+” โดยทริสเรทติ้ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1 ปี 10 เดือน ถึง 10 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือที่เรียกว่า Public Offering จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A+” และอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ “A+” แนวโน้ม Negative จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สะท้อนถึงสถานะความเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับโลกของบริษัทฯ ตลอดจนการมีฐานการผลิตที่กระจายตัวอยู่ในประเทศต่างๆ รวมถึงการมีสินค้าและตลาดที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดในปี 2567 คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22 – 23 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [2.96-3.10]% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.50-3.65]% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.70-3.90]% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.03-4.20]% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนบริษัทจะแจ้งทราบอีกครั้งหนึ่ง

สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นว่า หุ้นกู้ ของ “ซีพีเอฟ” ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือและต้องการลงทุนในบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศที่มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดี โดยความน่าสนใจของหุ้นกู้ “ซีพีเอฟ” นั้น นอกจากจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A+” จากทริสเรทติ้ง แล้ว บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็น ‘ครัวของโลก’ อย่างแข็งแกร่ง ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล

ทั้งนี้ “ซีพีเอฟ” เป็นผู้ผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มีฐานการผลิตใน 17 ประเทศทั่วโลก และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารไปกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก โดยจำแนกประเภทธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2. ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป (Farm and Processing) และ 3. ธุรกิจอาหาร (Food) ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” ซีพีเอฟจึงได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัย สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างมีคุณภาพ ขยายการผลิตอาหารพร้อมรับประทานเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการผลิตที่ปลอดภัย มีสินค้าที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ เช่น หมูชีวา ซึ่งเป็นหมูที่มีไขมันดีและมีโอเมก้า 3 สูง ไก่เบญจา ซึ่งเป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้องคัดพิเศษเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของสารอาหาร รสชาติและความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค และยังให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในขณะเดียวกัน “ซีพีเอฟ” ยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกเช่น FTSE4Good MSCIESG และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

“ซีพีเอฟ” ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา “ซีพีเอฟ” ได้กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ซึ่งส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมาจากการเพิ่มสัดส่่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนตลอดกระบวนการผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรด้วยความรับผิดชอบจากแหล่งที่ไม่บุกรุกป่าและไม่ตัดไม้ทำลายป่า ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและนอกสถานประกอบการ และมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ จากการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004

ทั้งนี้ ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image