คลังดอดขึ้นภาษีน้ำมันเครื่องบิน น้ำมันหล่อลื่น 4-5 บาท/ลิตร มีผลแล้ว เพิ่มรายได้ให้รัฐปีละ8พันล้านบาท

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ปรับขึ้นภาษีน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลเมื่อวันที่ 25 มกราคม ส่งผลให้น้ำมันเครื่องบินถูกเก็บภาษีที่ 4 บาท/ลิตร จากเดิมเก็บที่ 20 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันหล่อลื่นถูกจัดเก็บลิตรละ 5 บาท จากเดิมไม่มีเก็บ ซึ่งการจัดเก็บภาษีน้ำมันทั้ง 2 ชนิดเพิ่มดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มปีละประมาณ 8 พันล้านบาท

นายสมชายกล่าวว่า ในการเสนอเก็บภาษีน้ำมันครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันธุรกิจเดียวกัน รวมถึงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยไม่อยากให้มองว่ารัฐถังแตก ซึ่งน้ำมันเครื่องบินก่อนหน้านี้เสียภาษีอยู่ 20 สตางค์/ลิตร แต่ดีเซลมีการเก็บภาษีถึง 6 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันหล่อลื่นนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมที่มีการใช้แล้วหมดไปเช่นกัน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับน้ำมันและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่มีการจัดเก็บภาษีและที่ผ่านมาไม่เคยเก็บภาษีตัวนี้เลยทั้งๆ ที่มีการศึกษามานานพอสมควร


นายสมชายกล่าวว่า ในส่วนของภาษีน้ำมันเครื่องบินนั้นกำหนดให้เก็บตามราคา 23% หรือตามปริมาณ 3 บาท/ลิตร ปัจจุบันราคาน้ำมันเครื่องบินหน้าโรงกลั่นมีราคาที่ 14 บาท/ลิตร เมื่อคำนวณออกมาเป็นภาษีอยู่ที่ 4 บาท/ลิตร ปัจจุบันมีการใช้น้ำมันเครื่องบินกว่า 1 พันลิตร/ปี

บทความก่อนหน้านี้‘เอฟ-แจ๊ค-นุ้ก’คิวหักร่วงคัดเลือกสนุกเกอร์’ไชน่า’
บทความถัดไปบล.กสิกรแนะหุ้นขึ้นให้เก็งกำไรระยะสั้น เป้าต่อไป 1,620 จุด ตั้งเป้าปี 61 กินแชร์โบรกเกอร์อันดับ 5