กรมโรงงาน ลุยกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ 

กรมโรงงาน ถก กรมควบคุมมลพิษ กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ 

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ร่วมกับ นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประชุมหารือกำหนดค่ามาตรฐานพารามิเตอร์ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus: TP) ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

โดย โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ประเภทการฆ่าสัตว์ ได้รับการผ่อนผัน ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดได้ ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหารือเกี่ยวกับการกำหนดค่ามาตรฐานพารามิเตอร์ฟอสฟอรัสทั้งหมดในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการลดค่ามาตรฐานฯ และนำเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำต่อไป

ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image