สุดาวรรณ ยกระดับแพทย์ฉุกเฉินดูแลนักท่องเที่ยว อัดงบโครงการเยียวยา 50 ล้านบาท

สุดาวรรณ ยกระดับแพทย์ฉุกเฉินดูแลนักท่องเที่ยว อัดงบโครงการเยียวยา 50 ล้านบาท

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่บาดเจ็บและเสียชีวิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวถึงความปลอดภัย ในการเข้ามาท่องเที่ยวไทย จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย โดยใช้งบประมาณสำรองจ่ายค่ารักษาเยียวยา เผื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 50 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2567 ทั้งในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และภัยด้านอื่นๆ

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวว่า เงื่อนไขในการชดเชยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในกรณีเกิดเหตุจะต้องไม่เกิดขึ้นด้วยความประมาท เจตนาทำผิดกฏหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เสี่ยงให้เกิดเหตุของนักท่องเที่ยว โดยมีอัตราชดเชยกรณีเสียชีวิต วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท สูญเสียอวัยะถาวร ดวงตา และทุพพลภาพถาวร เหมาจ่าย 300,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท โดยผู้ยื่นคำขอต้องถือพาสสปอร์ตที่ลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเท่านั้น

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือว่านำมาใช้เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงที่ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้ามาเที่ยวไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือค่าเหยียบแผ่นดิน ในอัตรา 300 บาททางอากาศ และ 150 บาท ทางน้ำหรือทางบก ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อใช้ซื้อประกันให้นักท่องเที่ยว และดูแลบำรุงแหล่งท่องเที่ยวด้วย โดยในระยะใกล้นี้ยังไม่มีการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องมือสร้างรายได้หลักแก่เศรษฐกิจไทย จึงต้องการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาใช้จ่ายกลับสู่ภาวะปกติก่อน เพราะจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่คนไทยด้วย

Advertisement

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวว่า ความคืบหน้าการจัดงานมหาสงกรานต์ และขยายวันหยุดยาวเป็น 5 วันนั้น มีการวางแผนจัดสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปี กระจายจัดทั่วประเทศใน 21 วัน เดือนเมษายน 2567 เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรองทั่วภูมิภาค เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ร่วมมือกับทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อให้มีการจัดงานรองรับการท่องเที่ยวทั้งเดือนได้ โดยวันหยุดยาวที่เพิ่มขึ้นมา ก็อยากให้ประชาชนถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด โดยเฉพาะเมืองรอง กระจายรายได้ไปพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น

นายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว เชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนในการรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาได้ ถือเป็นการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ตั้งเป้าหมายดึงดูดให้เข้ามาเที่ยวไทยทั้งปี 2567 อยู่ที่ 35 ล้านคน โดยได้จัดทำระบบ Thailand Traveller Safety หรือ TTS เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ก่อนการเดินทางเข้าไทย ซึ่งจะคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ในเบื้องต้น

นายมงคล กล่าวว่า กรณีนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถประสานผ่านศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ทีเอซี) ตำรวจท่องเที่ยวหมายเลข 1155 หรือประสานผ่านเลขหมาย 1669 เนื่องจากได้บูรณาการทำงานร่วมกันของแต่ละฝ่าย ให้มีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับประเทศและสากลด้วย

Advertisement

“งบประมาณ 50 ล้านบาท มาจากสถิติการใช้จ่ายเพื่อดูแลรักษานักท่องเที่ยวต่างชาติ ในกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่อยู่ประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท อาทิ ปี 2561 อนุมัติการรักษา 103 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 52 ล้านบาท” นายมงคลกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image