“นฤมล” ปลื้ม กลุ่มบริษัท TORAY เตรียมลงทุนด้านอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ในไทยเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 69

“นฤมล” ผูัแทนการค้าไทย ปลื้ม กลุ่มบริษัท TORAY เตรียมลงทุนด้านอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ในไทยเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 69

วันที่ 5 มีนาคม ณ สำนักงานใหญ่ Toray กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย นำทีมไทยแลนด์พบหารือกับนาย Satoru Hagiwara Executive Vice President of Toray Industries, Inc.

ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการหารือกับนายมาซาฮิเดะ มัตซึมูระ Vice President บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น และประธานกลุ่มบริษัท TORAY ในประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนายมาซาฮิเดะ มัตซึมูระ ยืนยันว่ากลุ่มบริษัท TORAY เดินหน้าลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นแน่นอน วันนี้ตนเองพร้อมคณะได้เข้าพบหารือกับนาย Satoru Hagiwara Executive Vice President of Toray Industries, Inc. เพื่อติดตามความคืบหน้าประเด็นการลงทุนในประเทศไทยของกลุ่มบริษัท TORAY

Advertisement

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า จากการหารือกับนาย Satoru Hagiwara ย้ำว่ากลุ่มบริษัท TORAY พร้อมมีความสนใจขยายการลงทุนอุตสาหกรรม ไบโอรีไฟเนอรี่ ซึ่งเป็นการแปรรูปชีวมวลด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และ/หรือชีวภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-based product) ประเภทต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ สารชีวภาพที่ให้คุณสมบัติพิเศษสำหรับนำไปผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง และยา ซึ่งคาดว่ามูลค่าการลงทุน ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปึ 2026 ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท TORAY มีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยนับแสนล้านบาท

ผู้แทนการค้า เปิดเผยต่อไปว่าได้พบหารือกับนาย Tatsuhiko Takesada President and Chief Executive Officer of Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban
Development (JOIN) ณ สำนักงาน JOIN กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนและลงทุนร่วม ปัจจุบันได้ลงทุนร่วมในไทยแล้วประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท และพร้อมจะลงทุนเพิ่มกับบริษัทญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

Advertisement

“การเดินทางเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ ได้พบหารือกับภาคเอกชนญี่ปุ่นหลายบริษัทที่สนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมในไทย เช่น บริษัท TORAY เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป และในฐานะของตัวแทนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในทุกๆ รูปแบบ ที่จะสามารถเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ให้เติบโตและก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผู้แทนการค้า ย้ำ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image