พาณิชย์คุยศูนย์เอซีซี หนุนรับการค้าเทรนด์ใหม่ ชวนนักธุรกิจจีน-อาเซียน ร่วมงานแฟร์ไทย

พาณิชย์คุยศูนย์เอซีซี หนุนร่วมมือเตรียมพร้อมรับการค้าเทรนด์ใหม่ ชวนนักธุรกิจจีน-อาเซียน ร่วมงานแฟร์ไทย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ร่วมหารือกับนายสื่อ จงจุ้น เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน เพื่อรับทราบแผนงานการจัดกิจกรรมของศูนย์อาเซียน-จีน (เอซีซี) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนในระยะต่อไป

นายภัณฑิลกล่าวว่า อาเซียนและจีนอยู่ระหว่างเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรี (ACFTA) เพื่อเปิดตลาดการค้าสินค้าเพิ่มเติม และเปิดเสรีด้านการลงทุน รวมทั้งเจรจาประเด็นการค้าใหม่ๆ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน จึงได้ขอให้เอซีซีพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือและเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นการค้าใหม่ เพื่อรองรับการยกระดับความตกลงดังกล่าว และผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ ACFTA เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของเอซีซีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้ เอซีซี เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2567 ได้แก่ งาน THAIFEX-HOREC Asia งาน STYLE Bangkok งาน THAIFEX-ANUGA Asia งาน TILOG-LOGISTIX งาน Bangkok RHVAC and Bangkok E&E และงาน Bangkok Gems & Jewelry พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าดังกล่าวให้กับหน่วยงานพันธมิตรและนักธุรกิจจีนและอาเซียน

Advertisement

เอซีซี เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมกว่า 300 กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายนักธุรกิจในหลากหลายมิติ อาทิ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานสำคัญในการจัดแสดงสินค้านานาชาติขนาดใหญ่ของจีน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีน ได้แก่ งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) และงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติของจีน (CIIE) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว อย่างต่อเนื่องทุกปี

ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปี 2565 การค้าระหว่างอาเซียนกับจีน มีมูลค่า 715,156.01 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 6.70% จากปีก่อนหน้า โดยอาเซียนส่งออกไปจีน มูลค่า 288,920.05 ล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากจีน มูลค่า 426,235.96 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปี 2566 การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 104,964.91 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยไทยส่งออกไปจีน มูลค่า 34,161.51 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากจีน มูลค่า 70,800.40 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และเคมีภัณฑ์ และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image