เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ถือบัตรคนจน ผ่านเกณฑ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ งวด 1 มี.ค.67

คลัง ประกาศผล ผู้ถือบัตรคนจนที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ รอบ 1 มี.ค.นี้ 2.39 ล้านคน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้พิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 2,399,549 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทา ซึ่งมีเงื่อนไขการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน พร้อมทั้งต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดการลงทะเบียน ดังนี้

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนได้ที่

1.สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130

Advertisement

2.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129

และ 3.กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 08-6848-1284

ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาสามารถลงทะเบียนได้ที่

Advertisement

1.สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125

และ 2.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

“ในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรก สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง” นายพรชัยกล่าว

นายพรชัยกล่าวว่า ตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ ช่วงเวลาการลงทะเบียน 1-31 มีนาคม 2567 ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าครั้งแรก พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาการลงทะเบียน 1-30 เมษายน 2567 ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าครั้งแรก มิถุนายน 2567 ช่วงเวลาการลงทะเบียน 1-31 พฤษภาคม 2567 ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าครั้งแรก กรกฎาคม 2567

นายพรชัยกล่าวว่า ส่วนตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก ช่วงเวลาการลงทะเบียน 26 กุมภาพันธ์-25 มีนาคม 2567 ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาการลงทะเบียน 26 มีนาคม-25 เมษายน 2567 ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก มิถุนายน 2567 ช่วงเวลาการลงทะเบียน 26 เมษายน-25 พฤษภาคม 2567 ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก กรกฎาคม 2567

นายพรชัยกล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าผู้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,841,344 ราย หรือคิดเป็น 94.85% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image