กรอ. อบรม CSR-DIW ผู้ประกอบการขั้นต้น 160 รายรับผิดชอบสังคม

กรอ. อบรม CSR-DIW ผู้ประกอบการขั้นต้น 160 รายรับผิดชอบสังคม

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจในมาตรฐานและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ CSR-DIW (Focus Group Training) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 160 โรงงาน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและคำปรึกษาให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ CSR-DIW เป็นหนึ่งในโครงการที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการจัดการที่ดีและยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อีกทั้งยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม “MIND ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมไทยคู่ชุมชน” โดยการสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมด้วยการผลักดันคุณค่าใหม่จากภายในสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่ภายนอก ตั้งมั่นในหลักการ “อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี” ตลอดจนสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCGโมเดล ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Advertisement

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินโครงการ CSR-DIW มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการไปประยุกต์ใช้กว่า 1,288 โรงงานทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวาง

โดยในปี 2567 กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และชุมชน เกิดการพึ่งพาอาศัยกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ รวมถึงสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม คุณภาพชีวิต และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ นำไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image