กรอ. – 5 พันธมิตร เชื่อมโยงข้อมูลจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรอ. – 5 พันธมิตร เชื่อมโยงข้อมูลจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจ้าท่า และกรมการขนส่งทางบก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การเชื่อมโยงเพื่อแจ้งข้อมูลการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MOU) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์มีทะเบียนให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการติดหลักประกันได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การประสานความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่มีทรัพย์สินมีทะเบียนเป็นหลักประกันให้ครอบคลุมข้อมูลทางราชการ ผ่านระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการใช้เอกสาร รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนผู้รับบริการ ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินมีทะเบียนที่นำมาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจได้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง จะรับผิดชอบในการดำเนินการรับข้อมูลทรัพย์สินมีทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลการประกันลงในทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นประกัน ตามมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการนำเครื่องจักรมาแปลงเป็นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2566) มีผู้ประกอบการนำเครื่องจักรมาจดทะเบียน 1,150 ราย เครื่องจักร จำนวน 4,996 เครื่อง มูลค่าวงเงินจำนอง กว่า 1.6 แสนล้านบาท

Advertisement

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะรับผิดชอบในการดำเนินการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินมีทะเบียนที่นำมาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของทรัพย์สินมีทะเบียนที่ใช้เป็นหลักประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์หลักประกันของหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เครื่องจักร) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร) กรมเจ้าท่า (เรือ) กรมการขนส่งทางบก (รถยนต์) และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ มาร่วมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์หลักประกันประเภทไม้ยืนต้น (บูธไม้ยืนต้น) ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Advertisement

พร้อมด้วยการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก 10 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยเครดิต บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประเมินราคาและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image