บอร์ด ตลท. เลือก กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นั่งประธานกรรมการคนใหม่ แทน พิชัย

บอร์ด ตลท. เลือก กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นั่งประธานกรรมการคนใหม่ แทน พิชัย ชุนหวชิร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ขึ้นเป็นประธานกรรมการ ตลท.คนใหม่ ต่อจาก นายพิชัย ชุนหวชิร ที่ลาออกไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง

สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ เป็นอดีตประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ จำกัด และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงมีบทบาทปฏิรูปกฎหมายภาษี

โดยศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ที่มาจากการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) โดยเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 อายุ 68 ปี
ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านตลาดทุนมาอย่างยาวนาน จึงเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

Advertisement

สำหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (ประธานกรรมการ), นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (รองประธานกรรมการ), ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล, ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่, นายธิติ ตันติกุลานันท์,

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์, นายศุภโชค ศุภบัณฑิต, นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย และ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย (กรรมการและผู้จัดการ) รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ อีก 1 ตำแหน่งที่ว่างลงนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image