ซิโน-ไทย ปิดไตรมาสแรก กำไร 14 ล้าน แบกขาดทุนรถไฟฟ้า ‘เหลือง-ชมพู’

ซิโน-ไทย ปิดไตรมาสแรก กำไร 14 ล้าน แบกขาดทุนรถไฟฟ้า ‘เหลือง-ชมพู’

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

  1. รายได้ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เป็นจำนวน 6,535.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2566 เป็นจำนวน 70.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.09% บริษัทมีรายได้หลักที่สำคัญ ได้แก่ รายได้จากสัญญาก่อสร้างจำนวน 6,458.66 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าจำนวน 25.10 ล้านบาท

 

  1. ค่าใช้จ่าย บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม เป็นจำนวน 6,301.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเตียวกันของปี 2566 เป็นจำนวน 49.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.79% ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนงานก่อสร้างจำนวน 6,076.69 ล้านบาท ต้นทุนค่าเช่าจำนวน 27.07 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 197.82 ล้านบาท

 

Advertisement
  1. ความสามารถในการทำกำไร งบการเงินประจำไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมี กำไรขั้นต้น เป็นจำนวน 379.99 ล้านบาท ติดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 5.86% กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 56.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 0.86% และมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 14 ล้านบาท คิดเป็น 0.21% ซึ่งลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 147.37 ล้านบาท

 

เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวน 146.15 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน จำนวน 0.61 ล้านบาท สาเหตุจากการรับรู้ผลประกอบการของการเปิดดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพูที่บริษัทร่วมลงทุนซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2566 และวันที่ 7 มกราคม 2567 ตามลำดับ

โดยโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองสายยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image