สมอ. ย้ำ ลาบูบู้ ต้องได้มาตรฐานปลอดภัย เตือนลอบนำเข้าโทษหนักคุก 2 ปี

สมอ. ย้ำ ลาบูบู้-ตุ๊กตาเด็กเล่น ต้องได้มาตรฐานปลอดภัย ชี้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุก 2 ปี

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ได้กำหนดให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เป็นสินค้าควบคุม โดยผู้ทำ ผู้นำเข้า จะต้องทำ/นำเข้า สินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น และจะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อน รวมถึงการจำหน่ายจะจำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันมีจำนวน 144 รายการ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและวัสดุก่อสร้าง ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร เมลามีน ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ และหมวกกันน็อก รวมทั้งของเล่น ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่ สมอ.ควบคุมด้วย

นายวันชัยกล่าวว่า ปัจจุบันของเล่นที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้ทำ สมอ.จึงต้องเข้มงวดในการตรวจควบคุม เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย เนื่องจากผู้ใช้เป็นเด็ก อาจสัมผัสหรือนำเข้าปากได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีความห่วงใยประชาชนในการเลือกซื้อของเล่นที่ได้มาตรฐาน หากไม่มีการควบคุมความปลอดภัย อาจทำให้เกิดอันตรายจากส่วนแหลมคม ชิ้นส่วนขนาดเล็ก โลหะหนัก และสารเคมีที่อยู่ในสีเคลือบได้ พ่อแม่จึงควรเลือกของเล่นที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

นายวันชัยกล่าวว่า ของเล่น ตามกฎหมาย หมายถึง สินค้าที่ออกแบบและทำให้เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี เล่น อาทิ ตุ๊กตา ลูกโป่ง ลูกบอล เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มของเล่น อาทิ พวงกุญแจ ของสะสมสำหรับผู้ใหญ่ ปืนบีบีกัน ปืนอัดลม ลูกดอก หนังสติ๊ก จักรยาน 2 ล้อที่มีอานนั่งสูงเกิน 435 มิลลิเมตร เป็นต้น สำหรับตุ๊กตาทุกประเภทจัดอยู่ในข่ายของเล่นที่ สมอ.ควบคุม ซึ่งต้องกำกับดูแลให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ใช่เฉพาะตุ๊กตา “ลาบูบู้” เท่านั้น

นายวันชัยกล่าวว่า ในกรณีของลาบูบู้ หากมีวัตถุประสงค์ในการทำเพื่อเป็นของเล่นสำหรับเด็ก และผู้ใช้งานคือเด็ก สมอ.ถือว่าเป็นของเล่น ซึ่งผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่หากมีวัตถุประสงค์ในการทำเพื่อเป็นอย่างอื่น อาทิ พวงกุญแจ และผู้ใช้งานคือผู้ใหญ่ จะไม่อยู่ในข่ายของเล่นและไม่อยู่ในการควบคุมของ สมอ.

Advertisement

ทั้งนี้ ข้อกำหนดในมาตรฐานของเล่น มีข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาทิ การควบคุมปริมาณโลหะหนักอย่างสารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ที่อยู่ในส่วนประกอบของของเล่น ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่เป็นอันตราย ไม่มีขอบคมหรือปลายแหลม ต้องมีฉลากหรือข้อความระบุช่วงอายุของเด็กที่ของเล่นหรือภาชนะบรรจุ ต้องมีคำเตือนหรือวิธีการเล่น อาทิ มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก อาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจ ห้ามเล่นใกล้เปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ เป็นต้น

“สำหรับบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กรณีทำและนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอฝากถึงประชาชนหากจะเลือกซื้อของเล่น ให้สังเกตเครื่องหมาย มอก. และคิวอาร์โค้ดทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน” นายวันชัยกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image