‘วิชิต สุรพงษ์ชัย’ ลาออกทุกตำแหน่งในบอร์ด SCBX เหตุปัญหาสุขภาพ

‘วิชิต สุรพงษ์ชัย’ ลาออกทุกตำแหน่งในบอร์ด SCBX เหตุปัญหาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ของบริษัท รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ ในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

และในการประชุมคราวเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง พล.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image