ธปท.ผุดใบรับรองอาชีพผู้ค้าเงิน คาด 1 ก.ย. รับรองครบ 700 ราย

นางสาววชิรา อารมณ์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดการเงินไทย (ทีเอฟเอ็มซี) ซึ่งมีตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ ชมรมเอซีไอ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมตราสารหนี้ไทย และธปท.ได้จัดทำมาตรฐานผู้ค้าเงินตามแนวทางส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ และได้ขอความร่วมมือธนาคารทุกแห่งจัดให้ผู้ค้าเงินที่มีหน้าที่โดยตรงในการซื้อขายหรือทำธุรกรรมเข้าทดสอบความรู้พื้นฐาน กฎระเบียบและจริยธรรม เพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติผู้ค้าเงินในการประกอบอาชีพ ซึ่งใบรับรองจะมีอายุ 2 ปี โดยปัจจุบันผู้ค้าเงินในไทยมีอยู่ประมาณ 700 คน โดยจะมีการเริ่มทดสอบคุณสมบัติในเดือนเมษายน และคาดว่าจะสามารถรับรองคุณสมบัติผู้ค้าเงินได้ครบถ้วนภายใน 1 กันยายนนี้

“การออกใบรับรองอาชีพผู้ค้าเงิน ไม่ได้มีผลบังคับตามกฎหมาย แต่เป็นการสร้างมาตรฐานให้ตลาดการเงินไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมตลาดทุกฝ่าย หากผู้ค้าเงินในระบบทั้งหมดมีการสอบรับรองมาตรฐานก็จะทำให้ผู้ค้าเงินรายใหม่ที่เข้ามาต้องมีการสอบมาตรฐานไปด้วย ซึ่งมีการรับรองอาชีพผู้ค้าเงินมีการดำเนินการในต่างประเทศแล้วหลายปี เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง เป็นต้น” นางสาววชิรากล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image