ปลัดอุต เร่งเครื่องโรงงานสีเขียว 100% ปรับเคพีไอรับนโยบาย MIND ทันเทรนด์โลก

ปลัดอุต เร่งเครื่องโรงงานสีเขียว 100% ปรับเคพีไอรับนโยบาย MIND ทันเทรนด์โลก

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ จีไอ กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) นำโดย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) และนายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรอ. โดยกรอ.ได้รายงานสถานการณ์ของจีไอ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 พบว่า ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งหมดที่แจ้งประกอบการ 62,826 โรงงาน ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 55,029 โรงงาน คิดเป็น 88% ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ

ดังนี้ 1.ระดับจีไอ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว จำนวน 48,087 โรงงาน 2.ระดับจีไอ 2 ปฏิบัติการสีเขียว 3,095 โรงงาน 3.ระดับจีไอ 3 ระบบสีเขียว 3,412 โรงงาน 4.ระดับจีไอ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 367 โรงงาน และ5.ระดับจีไอ 5 เครือข่ายสีเขียว 68 โรงงาน

จุลพงษ์ ทวีศรี

อย่างไรก็ตาม มีจำนวนโรงงานที่อยู่ในระดับจีไอ 3-5 จำนวน 3,847 โรงงาน คิดเป็น 7% ของจำนวนโรงงานที่เข้าสู่จีไอ โดยกรอ. ได้ขอคำแนะนำสำหรับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม

Advertisement

“กรอ. ได้เตรียมความพร้อมยกระดับสถานประกอบการเข้าสู่จีไอทั้ง 100% ภายในปี 2568 ผ่านการจัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ อบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว ตลอดจนทำความร่วมมือกับ International Center for Environment Technology Transfer (ICETT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เอสเอ็มอีจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”นายณัฐพลกล่าว

 

พรยศ กลั่นกรอง
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image