‘สุชาติ’ ดัน ITD นำนโยบายรัฐ ต่อยอดวิจัย อบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

“สุชาติ” ดัน ITD นำนโยบายรัฐต่อยอดวิจัยพร้อมจัดอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังพบกับผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ดูแลรับผิดชอบ สคพ. หรือ ITD ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคผ่านการจัดอบรมและค้นคว้าวิจัยให้แก่บุคลากรของประเทศต่างๆ ซึ่งตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่สำคัญระดับประเทศ

จากที่ได้รับฟัง นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD เป็นองค์กรชั้นนําในการจัดการองค์ความรู้ ผ่านการจัดการอบรม และค้นคว้างานวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ

Advertisement

โดยตามแผนการดำเนินงานปี 2567 ทาง ITD ได้มีการจัดโครงการถึง 8 โครงการ เพื่อสนับสนุนบุคลากรของประเทศต่าง ๆ อาทิ โครงการมหกรรมการค้าและการพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก (Thailand Trade and Development Festival) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการใช้ประโยชน์จาก Cross Border E-Commerce (CBEC)

สู่ตลาดประเทศจีน โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มการเกษตรสู่การพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน (Smart AgriTech to the Sustainability Business Project) หรือ โครงการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับผู้ประกอบ ขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ (BCG Connex: MSME digital trade & marketing platform Beta version ) ระยะที่ 2 กลุ่มอาหารแห่งอนาคต ( Food For The Future) ซึ่งนายสุชาติ มอบหมายให้ ITD กำหนดวิธีการวัดผลหรือประเมินผลหลังจบหลักสูตรให้ชัดเจน ว่าผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่ออย่างไรได้บ้าง และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือมูลค่าทางธุรกิจอย่างไรบ้าง


นายสุชาติ กล่าวว่า ITD เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้ประกอบการยุคใหม่หลายคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจแต่ยังขาดความรู้ การมีหลักสูตรอบรม หรืองานวิจัยคุณภาพ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการยุคใหม่

Advertisement

รวมทั้งตนมองว่าหากหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์อย่าง ITD บูรณาการงานด้านวิชาการร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลงานด้านวิชาการได้อย่างแน่นอน โดยตนยินดีให้การสนับสนุนและให้การปรึกษา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image