สมอ.ติว 1,300 เอกชน ขอมาตรฐานบังคับใหม่ สินค้าหลัก 2 กลุ่ม

สมอ.ติว 1,300 เอกชน ขอมาตรฐานบังคับใหม่ สินค้าหลัก 2 กลุ่ม

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ของเหลวร้อน เช่น หม้อหุงข้าว หม้อต้มไฟฟ้า และกระติกน้ำร้อน เป็นต้น และภาชนะสแตนเลส 7 รายการ ได้แก่ หม้อ กระทะ ตะหลิว ช้อน ส้อม ถาดหลุมใส่อาหาร และปิ่นโต เป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานบังคับนั้น ได้เร่งรัดให้ สมอ. เร่งดำเนินการให้มาตรฐานมีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ขณะนี้มาตรฐานดังกล่าวอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจงแสดงความคิดเห็น

นอกจากนี้ได้กำชับสมอ. ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการทั้งผู้ทำและผู้นำเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว ปัจจุบันมากกว่า 1,300 ราย เตรียมความพร้อมยื่นขออนุญาต ก่อนมาตรฐานจะมีผลบังคับใช้ปลายปี 2567 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

Advertisement

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมอ. ได้จัดการสัมมนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในมาตรฐานและข้อกฎหมาย ตลอดจนเตรียมความพร้อมยื่นขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงตรวจติดตามภายหลังได้รับใบอนุญาตด้วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ทำและนำเข้าสินค้าทั้ง 2 รายการ กว่า 1,300 ราย

ทั้งนี้ หลังจากมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการทุกรายต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำและนำเข้า โดย สมอ. ได้เตรียมรองรับการยื่นขออนุญาตจากผู้ประกอบการ ยื่นขอผ่านระบบ E-License ได้ที่เว็บไซต์ สมอ. www.tisi.go.th

Advertisement

สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน เตรียมห้องแล็บเพื่อการทดสอบ ได้แก่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด บริษัท โกลบอล คอมไพลแอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้งลาบอราตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกลบอล คอมไพลแอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ประกอบการจึงเชื่อมั่นได้ว่า การยื่นขออนุญาตจะสะดวก ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image