ธรรมนัส เยือนเมืองพิจิตร เร่งก่อสร้างประตูระบายลุ่มแม่น้ำยม สนับสนุนการเกษตร

ธรรมนัส เยือนเมืองพิจิตร เร่งก่อสร้างประตูระบายลุ่มแม่น้ำยม สนับสนุนการเกษตร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง

ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมชลประทาน มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.พิจิตร โดยการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำยมตอนล่าง จำนวน 5 โครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ และเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งลำน้ำยม ซึ่งในครั้งนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โดยมีลักษณะการก่อสร้างเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบานระบายเหล็กชนิดโค้ง ขนาด 12.50 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภค รวมถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบหมายกรมฝนหลวงและการบินเกษตรระดมเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 6 ลำ และเร่งวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกร

Advertisement

“กระทรวงเกษตรฯ พร้อมเดินหน้าภารกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกร ทั้งปัจจัยด้านน้ำได้มีการเร่งรัดการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำให้แล้วเสร็จ เพื่อกระจายน้ำให้แก่ชาวพิจิตรสำหรับการประกอบกิจกรรมภาคเกษตร รวมถึงการอุปโภคบริโภค ปัจจัยด้านที่ดินทำกินในวันนี้ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 335 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ และจะมีการขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมอีก รวมถึงปัจจัยทางการผลิต ได้เตรียมนำโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในด้านการลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดให้มีการสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรให้เป็นไปตามเป้าหมายสำคัญของเรา” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

Advertisement

จากนั้น รมว.ธรรมนัส พร้อมด้วย รมช.อรรถกร และคณะ เดินทางต่อไปยังโครงการประตูระบายน้ำท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 สำหรับโครงการดังกล่าวมีลักษณะการก่อสร้างเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบานระบายเหล็กชนิดบานตรง ขนาด 10.00 x 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง เพื่อการกระจายน้ำให้เกษตรกรและกักเก็บน้ำไว้ในแม่น้ำยม สำหรับใช้ในการเกษตร และการอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกในแม่น้ำยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก อีกด้วย

นายอรรถกรกล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ครอบครัวกระทรวงเกษตรฯ ได้เดินทางมายังจังหวัดพิจิตร เพื่อมารับรู้ รับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรด้วยตนเอง ซึ่งเราพร้อมที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนส่วนที่ขาดในภาคการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image