รมว.คลังแนะบริษัทประกัน-กองทุน อย่าโลภอาศัยช่องว่างทำธุรกิจ เขียนอธิบายตัวเล็กนักลงทุนมองไม่เห็น

ที่โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในระหว่างเปิดงาน “Institutional Investors Forrum: Thailand’s Investment Governance Code (I Code)“ ซึ่งเป็นงานประกาศรับและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า หลักธรรมาภิบาลการลงทุนจะเกิดผลก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติจริง การทำงานของผู้บริหารนั้นต้องเป็นมืออาชีพต้องละเรื่องของความโลภ ที่เอาช่องทางที่ถูกกฎหมายแต่ทำแล้วเกิดผลกระทบก็ยังนำมาดำเนินการ

ทั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดข้อร้องเรียนมากมายจากการอาศัยช่องว่าง เช่น การเขียนข้อยกเว้นการสิทธิ์การประกันด้วยตัวหนังสือขนาดเล็กกว่าปกติ การที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางแห่งไม่แสดงตัวหนังสือในหนังสือชี้ชวนให้ชัดเจนว่าได้ลงทุนในตั๋วแลกเงิน(บี/อี) ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ ทำให้ผู้ลงทุนและผู้ซื้อประกันไม่รับทราบถึงข้อจำกัดและความเสี่ยงทำให้เกิดความเสียหาย

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการก.ล.ต. เปิดเผยว่า ตลาดทุนที่พัฒนาจะพึ่งพาการออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องอาศัยการเห็นประโยชน์และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตัวกิจการ รวมถึงการมีแรงผลักดันจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดซึ่งหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 7 ข้อ นั้นผู้ลงทุนสถาบันได้ทำอยู่แล้ว 2 เรื่อง คือ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ และการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง ดังนั้นมีเรื่องที่ต้องทำเพิ่มอีก 5 ข้อ เช่น การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ เพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน หากพบว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่อาจมีข้อสังเกตด้านธรรมาภิบาล เข้าข่ายขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ลงทุนสถาบันก็จะออกหนังสือขอให้บริษัทชี้แจง และร่วมใช้สิทธิ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หลักการกำกับดูแลดังกล่าว ก.ล.ต.ไม่มีกฎบังคับให้ผู้ลงทุนสถาบันดำเนินการ เพราะผู้ลงทุนสถาบันจะต้องเปิดเผยข้อมูลว่าได้ดำเนินการตามหลักการอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ ก.ล.ต.จะเข้าไปตรวจสอบว่าสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของก.ล.ต.ได้ดำเนินการตามที่เปิดเผยข้อมูลหรือไม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon