จัดเก็บภาษีพลาดเป้าพ.ย.รัฐกู้เงินกว่าแสนล้านโปะเงินคงคลัง

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) เปิดเผยว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีจำนวน 5.975 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 44.52% ของจีดีพี และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นสุทธิ 1.08 แสนล้านบาท โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล จำนวน 4.379 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.23 แสนล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 1.09 แสนล้านบาท เป็นการกู้เพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้มีเพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล ล่าสุดเงินคงคลังอยู่ในระดับ 3.3 แสนล้านบาท
“รัฐบาลมีแผนกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณในปีงบ 2559 จำนวน 3.9 แสนล้านบาท ล่าสุดจนถึงเดือน มกราคมกู้มาแล้ว 2.7 แสนล้านบาท ซึ่งในการกู้เงินมาชดเชยขาดดุลนั้นสบน.ดูเงินคงคลังเป็นหลัก และต้องรักษาเงินคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ2559 เงินคงคลังอยู่ในระดับกว่า 3 แสนล้านบาทมาโดยตลอด หลังจากนี้ไปเท่าที่ติดตามข่าวพบว่าการจัดเก็บรายได้รัฐดีขึ้นดังนั้นเงินกู้ชดเชยขาดดุลที่ยังเหลือกว่า 1 แสนล้านบาท น่าจะเพียงพอ”นายธีรัชย์ กล่าว
แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่า ในปีงบ 2558 ( ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) รัฐบาลจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1.17 แสนล้านบาท ประกอบกับมีการใช้เงินเพื่อดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนหลายหมื่นล้านบาท ทำให้ สบน.ต้องเร่งกู้เงินมาชดเชยขาดดุลให้เร็วขึ้น โดยเดือนพฤศจิกายนต้องกู้กว่า 1 แสนล้านบาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image