“ดีอี-สสช.”เดินหน้าทำสำมะโนอุตสาหกรรมปี 60- หวังนำข้อมูลกำหนดนโยบายขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผยในงานแถลงข่าวสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ว่า จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับ การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลมีกรอบนโยบายด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างโอกาสให้เอสเอ็มอี หรือกลุ่มสตาร์ทอัพ สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการดำเนินงานนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ รัฐบาลจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลสถิติที่มีความแม่นยำ ถูกต้อง ทันสมัย จากสำมะโนอุตสาหกรรมในการกำหนดนโยบาย และกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0

นายพิเชฐ กล่าวว่า นอกจากนี้ในการลงพื้นที่สำรวจสำมะโนอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ทางกระทรวงดีอี ยังได้ให้นโยบายสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ด้วยว่าการสำรวจที่ปกติจะทำทุกๆ 5 ปี แต่ต่อจากนี้ในบางอุตสาหกรรมขอให้มีการสำรวจข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง 5 ปี ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และ 2.อุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนเร็ว เช่น อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และยานยนต์ เป็นต้น

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ คือ“คุณมาดี” ที่มีบุคลิกที่เป็นมิตร สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม และขนาดของสถานประกอบการ ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ผลผลิตและรายรับ วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และสินทรัพย์ถาวร จากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ความเชื่อมั่นฯมี.ค.สูงสุดรอบ2 ปี แนวโน้มดีดต่อหลังใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ดันจีดีพีโต3.6%
บทความถัดไปเทย์เลอร์ สวิฟต์ สวยเหมือนยาย ราวกับคู่แฝด!!!