“ธปท.”เผยมี.ค.ศก.ฟื้นตัวต่อเนื่อง-ย้ำปรับลดบอนด์เม.ย.เพื่อดูแลเงินไหลเข้าประเทศ

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 3.4% จากการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในหลายกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามความนิยมการใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ที่มากขึ้น การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้เร็วและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้กนง.มองว่าการใช้จ่ายภาครัฐและการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก นโยบายการค้าของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันโลกที่อาจจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าในการลงทุนของโครงการภาครัฐ อย่างไรก็ตามในส่วนนโยบายการเงิน กนง.มองว่ายังควรอยู่ในระดับผ่อนปรนจนกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนและเข้มแข็งขึ้นมากขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นไปค่อยไป โดยประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 และปี 2560 อยู่ที่ 1.2% และ 1.9% ตามลำดับ

นายจาตุรงค์กล่าวว่า ในส่วนนโยบายการค้าสหรัฐที่เร่งตรวจสอบประเทศเกินดุลการค้า มองว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เจรจาทางการค้า ซึ่งจะต้องรอดูความชัดเจนในช่วงปลายเดือนเมษายนอีกครั้ง ดังนั้นในกรณีที่ธปท.ได้ปรับลดวงเงินการออกพันธบัตร (บอนด์) ระยะสั้น ระยะ3-6 เดือน ของธปท. ในเดือนเมษายน ลง 10,000 ล้านบาท จากสัปดาห์ละ 40,000 ล้านบาท เหลือสัปดาห์ละ 30,000 ล้านบาท เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ธปท. ช่วงที่ผ่านมาพบว่านักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดการเงินไทยอย่างต่อเนื่อง และในบางจังหวะมีการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นเพิ่มขึ้นเร็วนั้น เป็นการดำเนินมาตรการเพื่อชะลอและดูแลเงินไหลเข้าประเทศและทำให้เงินบาทแข็งมากกว่า ซึ่งไม่ใช่การดำเนินนโยบายเพื่อใช้เป็นข้อได้เปรียบทางการค้า

“นโยบายการเงินยังควรอยู่ในระดับผ่อนปรนจนกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนขึ้นและเข้มแข็งมากขึ้น และเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่ค่ากลางของเป้าหมายนโยบายการเงินในระยะต่อไป ภายใต้ความเสี่ยงจากต่างประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยเฉพาะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางและนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของการส่งออก ทั้งนี้กนง.พร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมโดยเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ” นายจาตุรงค์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image