นายกฯ สั่ง’คปภ.’ล้อมคอกธุรกิจประกันฉ้อฉลประชาชน กระทุ้งเอกชนปรับตัวรับไทยแลนด์ 4.0

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยระหว่างเปิดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2560 และกล่าวปาฐกถาพิเศษ “บริษทใหม่กับการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” ว่าธุรกิจประกันภัยยังมีการเติบโตที่ดี โดยช่วง 10 ปีผ่านมาเติบโตเฉลี่ยถึง 12% ยังดีกว่าธุรกิจอื่น เพราะธุรกิจนี้ยังเติบโตถึง 2 หลัก มองว่าธุรกิจประกันยังโตได้อีก เนื่องจากคนไทยใช้ประโยชน์จากประกันภัยน้อยมาก

นายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้ไทยกำลังดำเนินนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เริ่มเห็น ธุรกิจประกันภัยใช้นวัตกรรม ที่เรียกว่า อินชัวร์เทค มาใช้ในการขายประกันมากขึ้น โดยนำมาใช้ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้บริการ การบริหารจัดการ รวมไปถึงสร้างช่องทางการเข้าถึงผู้เอาประกันภัยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องมีการกำกับดูแลระบบประกันภัยให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ภาคธุรกิจประกันภัยควรใช้ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบทของการแข่งขันนี้ผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยมีการขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน ตลอดจนสามารถเพิ่มบทบาทในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดีของประชาชนผ่านระบบประกันภัย โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐบาลเน้นย้ำเป็นพิเศษ และเป็นห่วงไม่อยากให้ประชาชนหรือผู้บริโภคถูกฉ้อฉลจากธุรกิจประกันภัย ฝากให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ช่วยดูแล

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ซึ่งมีการจัดประชุมครั้งแรกเมื่อปี 2559 โดยผลจากการประชุมครั้งแรกนั้นได้นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย อาทิ การปรับปรุงกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย การออกประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้เงินและค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

บทความก่อนหน้านี้เด็กๆ ชาวโคราช แห่ฝึกเอาตัวรอดไม่ให้จมน้ำ หลังช่วงปิดเทอมยอดเสียชีวิตพุ่ง
บทความถัดไปสสว. ปลื้มงาน World Food Expo 2017 รายได้สะพัด