ทอท.แจงกรณีสัญญาคิงเพาเวอร์ ยัน ป.ป.ช.เคยตรวจสอบ ชี้ไม่มีมูลเลี่ยง พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่า ทอท. ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) ในกรณีการให้สัมปทานกับบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด (KPD) และบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (KPS) เพื่อประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรและร้านค้าเชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ทอท. นั้น ในเรื่องดังกล่าวตนขอชี้แจงว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าว การประเมินมูลค่าการลงทุนเป็นหน้าที่ของภาครัฐ โดย ทอท.ได้จ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าการลงทุนทั้งสัญญาร้านค้าปลอดอากรของ KPD และการประมูลกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ KPS ซึ่งผลการศึกษาพบว่าทั้ง 2 โครงการมีมูลค่าการลงทุนไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งการประเมินมูลค่าการลงทุนได้อิงราคาก่อสร้างของกิจการในลักษณะเดียวกัน และเมื่อภาครัฐประเมินราคาตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ดังกล่าวแล้ว ผู้ลงทุนจะพิจารณาลงทุนจริงเป็นเท่าใดในขอบเขตงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ลงทุนที่จะเห็นเหมาะสมกับสภาพกิจการของตนต่อไป

นายนิตินัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทอท.ได้เคร่งครัดในการบริหารสัญญามาโดยตลอด โดยหากมีการขยายพื้นที่การประกอบการ หรือมีการต่ออายุสัญญาสัมปทาน ทอท.จะคำนวณเม็ดเงินลงทุนส่วนเพิ่มตามสัดส่วนพื้นที่หรือระยะเวลาที่ขยาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อรวมขอบเขตพื้นที่หรือระยะเวลาสัญญาเดิมกับขอบเขตพื้นที่ หรือระยะเวลาส่วนที่ขยายเพิ่มขึ้นยังคงไม่เกินวงเงินตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ และ ทอท.ได้คิดค่าตอบแทนตามสัดส่วนของพื้นที่หรือระยะเวลาที่ขยายนั้นเพิ่มเติมด้วย

สำหรับข่าวที่ปรากฏตามสื่อมวลชนในช่วงนี้ อาจมีข้อสมมติฐานในการคำนวณบางข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น อาทิ การที่ไม่ใช้เม็ดเงินลงทุนทั้งหมดในการคำนวณมูลค่าการลงทุน ซึ่ง ทอท.ยืนยันว่าหลักการที่ ทอท.ใช้มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะช่วงอายุสัญญาดังกล่าวเป็นหลักการที่ใช้กันในทางสากล เนื่องจากทรัพย์สินที่เกิดจากการลงทุนมีอายุการใช้งานนานกว่าอายุสัญญามาก ดังนั้นมูลค่าทรัพย์สินในส่วนที่เกินอายุสัญญาจึงควรนำไปคิดในการหาผู้ร่วมทุน หรือผู้ประกอบการครั้งถัดไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ทรัพย์สินจริงในช่วงเวลาดังกล่าว

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าการลงทุนตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ยังมีหลักการคำนวณทางเทคนิคที่อาจทำความเข้าใจได้ยากสำหรับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสายวิชาชีพเฉพาะ แต่ ทอท.ขอยืนยันให้มั่นใจได้ว่า การประเมินมูลค่าการลงทุนตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจากการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กรณีที่ผู้เกี่ยวข้อง “ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ให้เป็นผู้ประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูมิภาค และได้รับสิทธิในการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ.โดยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542” นั้น ได้ข้อสรุปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2554

โดย ป.ป.ช. ได้มีมติว่า “จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่า (ชื่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง) กับพวกร่วมกันหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และกีดกันให้ผู้เสนอราคารายอื่นมิให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โครงการบริหารร้านค้าปลอดอากร และโครงการบริหารกิจกรรมพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป” ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถยืนยันถึงความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะกรรมการและผู้บริหาร ทอท.ในอดีต

ดังนั้น การกล่าวหาว่า ทอท.ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ อันเป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องในการบังคับใช้สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าของคณะกรรมการและผู้บริหาร ทอท. ชุดปัจจุบันตามที่เป็นข่าว อาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนและนักลงทุน อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ทอท. ซึ่งยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของรัฐบาล ดังนั้น ทอท. จึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลายต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘องอาจ’แนะ’บิ๊กตู่’ส่งสัญญาณแม่น้ำ 5 สาย ทำทุกวิถีทางให้ได้รัฐบาลมีธรรมาภิบาล
บทความถัดไปกต.เผย “รัฐบาล”อนุมัติงบช่วย “อุทกภัยศรีลังกา” 2 ล้านบาท