ทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยาย 10 เลน ถนนราชพฤกษ์ตอนสุดท้าย หนุนยกระดับมาตรฐานทาง

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ระยะทางประมาณ 8.350 กิโลเมตร(กม.22+900–กม.31.250) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของถนนราชพฤกษ์ ยกระดับมาตรฐานทาง รองรับความเจริญเติบโตและเพิ่มศักยภาพของถนนโครงข่ายในพื้นที่

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบันถนนราชพฤกษ์มีปริมาณจราจรประมาณ 80,000 คันต่อวัน ส่งผลให้ถนนราชพฤกษ์เกิดปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ทช.จึงได้มีโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของถนนราชพฤกษ์ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มมากขึ้น โดยก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มเติมฝั่งละ 2 ช่องจราจร รวมจากเดิมเป็น 10 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ โดยที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ช่วงคลองมหาสวัสดิ์-ถนนรัตนาธิเบศร์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) ระยะทางประมาณ 8.800 กิโลเมตร(กม.14+100–กม.22+900)แล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ต่อมาได้ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) ช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 – คลองมหาสวัสดิ์ ระยะทางประมาณ 7.500 กิโลเมตร(กม.6+600–กม.14.100) งบประมาณรวม 463 ล้านบาทแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

ปัจจุบัน ทช.ได้เริ่มดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทางประมาณ 8.350 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของถนนราชพฤกษ์ที่จะต้องขยายเพิ่มช่องจราจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 988 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้MUT สนองนโยบายรัฐ อาเซียนดิจิทัลฮับ เปิดศูนย์ Zimbra Innovation Center
บทความถัดไปCAT จัดงานวันครบรอบ 14 ปี บริจาคสบทบทุนการกุศลเพื่อผู้ป่วยยากไร้ รพ.จุฬาภรณ์