สมาคมรถแท็กซี่ยื่นคมนาคมยกเลิกกฎกระทรวง โอดค่าติดตั้งอุปกรณ์สูงลิ่ว

วันที่ 28 พฤศจิกายน นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ให้สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่เข้าพบ โดยนายธีระพงษ์ได้รับหนังสือขอให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.2560 จากนายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ มีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนกรมการขนส่งทางบกเข้าร่วมการหารือ ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้รถแท็กซี่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ชุดใหม่ ประกอบด้วย GPS Tracking มิเตอร์แบบใหม่ ปุ่มฉุกเฉิน กล้องถ่ายรูปในรถ สมาร์ทโฟน โป๊ะไฟบนหลังคารถแท็กซี่แบบใหม่ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และเข้าสังกัดกับศูนย์บริการสื่อสารแท็กซี่ ซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการแท็กซี่ด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการเรียกใช้รถแท็กซี่ผ่าน Application และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคลแจ้งว่าได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ เนื่องจากติดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์สูงถึง 29,000-35,000 บาทต่อคัน และยังต้องเสียค่าบริการเนื่องจากจะต้องเข้าร่วมกับศูนย์บริการสื่อสารแท็กซี่ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง

อย่างไรก็ตาม นายธีระพงษ์ ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon