“กสทช.”เสนอ”คสช.”ให้”เอไอเอส-ทรู”ยืดจ่ายประมูล4จี3-5งวดพร้อมดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กรณีที่ สำนักงาน กสทช.ได้รับหนังสือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอความเห็นในการประกอบการพิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 4จี หลังจากที่ผู้ชนะการประมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2558 โดยทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือทรูมูฟ ขอให้ คสช.พิจารณาขยายระยะเวลาในการชำระเงินออกไปอีก 7 งวด โดยไม่จ่ายดอกเบี้ยนั้น

“ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ไม่เห็นด้วยที่จะขยายเวลา 7 งวด แต่เห็นควรให้ขยายระยะเวลาออกไป 3-5 งวด และต้องจ่ายดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยึดหลักการช่วยเหลือเหมือนกรณีช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดย กสทช.จะรีบส่งหนังสือความเห็นนี้กลับไปยัง คสช.ภายในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 บริษัท ได้ทยอยจ่ายค่าประมูลมาแล้ว 2 งวดแล้ว คือ งวดแรกจำนวน 8,040 ล้านบาท งวดที่ 2 จำนวน 4,020 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 3 จำนวน 4,020 ล้านบาท จะครบกำหนดชำระในปี 2561 รายละประมาณ 60,000 ล้านบาท”นายฐากรกล่าว

นายฐากรกล่าวว่า อย่างไรก็ตามการขยายระยะเวลาไม่ใช่อำนาจของ กสทช. หากหัวหน้า คสช.จะพิจารณาใช้มาตรา 44 ใช้อำนาจเรื่องมาตรการส่งเสริมเพื่อไม่ให้รัฐเสียหาย คือกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระตามเงื่อนไขเดิมหรือแบบใหม่ โดยให้มายื่นเรื่องกับสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน การขอให้แบ่งชำระเงินเป็นรายปีเป็น 7 งวดนั้น กสทช.ขอให้แบ่งชำระเป็น 3-5 งวด งวดละเท่าๆ กัน เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนภายหลัง

นายฐากรกล่าวว่า นอกจากนี้ บอร์ด กสทช. มีมติให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาขน) สามารถลงนามร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในสัญญาคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ทันที หากสำนักงานอัยการสูงสุดตอบกลับร่างสัญญาที่ทีโอทีส่งให้ตรวจแล้วไม่มีปัญหา แต่เมื่อลงนามในสัญญาแล้วจึงค่อยส่งให้ กสทช.ตรวจสอบได้ เหมือนสัญญาบีเอฟเคที

นายฐากรกล่าวว่า ที่ประชุมเห็นว่า กสทช.ไม่เคยมีอำนาจในการตรวจร่างสัญญาใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านกระจายเสียงหรือด้านโทรคมนาคมก่อนที่จะมีการลงนาม ดังนั้น ขอให้ทีโอทียึดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่มีมติอนุญาตให้ทีโอทีปรับปรุงเทคโนโลยีบนคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ เพี่อให้บริการเสียง ข้อมูล และพหุสื่อ โดยใช้เทคโนโลยีแอลทีอี และใช้งานได้ทั่วประเทศ ตามประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย่านความถี่วิทยุ 2300-2400 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้ใช้งานได้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon