กรมชลฯเผยบางระกำเริ่มหว่านกล้า 1 เม.ย. ยันน้ำเพียงพอเล่นสงกรานต์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และวิเคราะห์การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ที่ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ดร.ทวีศักดิ์กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณ 51,862 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด มากกว่าปี 2560 7,366 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การ 27,941 ล้าน ลบ.ม. ส่วนสถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำทั้งหมด 15,485 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 8,789 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในช่วงฤดูแล้งปี 2560/2561 (1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน 2561) กรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ 25,067 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น ลุ่มเจ้าพระยา 7,700 ล้าน ลบ.ม. (เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 6,350 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 650 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักฯ 700 ล้าน ลบ.ม.) แยกเป็น เพื่อการอุปโภค – บริโภค 1,140 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 1,450 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 5,110 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ ผลการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 25 มีนาคม 2561 จัดสรรน้ำไปแล้ว 19,704 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 ของแผนจัดสรรน้ำ มากกว่าแผนไปแล้ว 412.20 ล้าน ลบ.ม.

ดร.ทวีศักดิ์กล่าวว่า ส่วนของแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา นั้น คาดการณ์ว่า 1 พฤษภาคม 2561 จะมีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 7,902 ล้าน ลบ.ม. สามารถสนับสนุนการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ได้วันละประมาณ 18 ล้าน ลบ.ม. โดยจะส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1(นาปี) ในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ มีพื้นที่ทั้งหมด 0.382 ล้านไร่ ให้เริ่มเตรียมแปลงและหว่านกล้าทำนาปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้ง 12 ทุ่ง พื้นที่ 1.15 ล้านไร่ กรมชลประทานจะเริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ดังกล่าววันที่ 20 เมษายน 2561 และจะเริ่มเพาะปลูกวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สามารถหน่วงน้ำได้ 1,500 ล้าน ลบ.ม. สำหรับพื้นที่ดอนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักและเสริมด้วยน้ำท่าและน้ำชลประทาน

นอกจากนี้รองอธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 ตรวจสอบอาคารบังคับน้ำ และเร่งดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่สึกหรอ รวมทั้งเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ และระบบชลประทานที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานทั้งหมดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมชลประทานยังได้ยืนยันว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมชลประทานจะให้การสนับสนุนน้ำไปยังแหล่งน้ำสาธารณะอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเพณีไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชทพ. จ่อ ขอความชัดเจนคำสั่งที่ 53/2560 อีกครั้ง28 มี.ค.นี้
บทความถัดไปดีแทคจับมือกระทรวงดีอี สร้างอินเตอร์เน็ตปลอดภัย