ครบ 106 ปี ทล.จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า

วันที่ 1 เมษายน นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาบริเวณอนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ กรมทางหลวง(ทล.) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 106 โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกรมทางหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ ณ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา

ทั้งนี้ กรมทางหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มุ่งมั่นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เจริญรุดหน้าตามลำดับ จากทางเกวียน สู่ทางลูกรัง ทางลาดยาง จวบจนการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรในเส้นทางสายหลัก 4-8 ช่องจราจร ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และการเชื่อมโยงเส้นทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค

Advertisment

ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและคมนาคม ยกระดับการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทัดเทียมสากล ดังวิสัยทัศน์ “ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ” รวมทั้งดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 (ระยะ 8 ปี) ด้วยการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงให้กระจายทั่วทุกภูมิภาคและได้มาตรฐานความปลอดภัย

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image