WGI บุกหาดใหญ่ศึกษารถไฟลอยฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม

นายฌอน โกว์ กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ดำเนินธุรกิจและที่ปรึกษาการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Financing & Technology) เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ WGI Sky Track Monorail หรือรถไฟลอยฟ้า ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถตู้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม ในการนำมาพัฒนาระบบคมนาคมภายในจังหวัดให้มีความสะดวกและทันสมัย

“ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการให้ทุนศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อเสียต่างๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งเดิมที่มี และยังสามารถขจัดข้อเสียบางประการของระบบขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มักมาพร้อมกับการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจาก WGI Sky Track เป็นรถไฟลอยฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม จึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน นอกจากนี้ ตัวรถแต่ละขบวนจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมบรรจุอยู่ภายใน ซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนตู้ขบวนได้ในช่วงที่ต้องใช้รองรับผู้โดยสารจำนวนมาก หรือในช่วงเวลาเร่งด่วน และสามารถถอดตู้ขบวนออกได้ในเวลาที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานและช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” นายฌอนกล่าว

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จ.สงขลายินดีที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย มาขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับจังหวัด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการดำเนินงานเพื่อนำมาพัฒนาระบบคมนาคมภายในจังหวัดให้มีความสะดวก ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับ จ.สงขลาที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า ในฐานะเจ้าบ้านต้องขอบคุณที่ภาคเอกชนมีความสนใจในการลงทุนและนำเทคโนโลยีระบบการขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและยังรักษาสภาพแวดล้อม เข้ามาพัฒนาในจังหวัดของเรา โดยเฉพาะใน อ.หาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด สืบเนื่องจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวทำให้เราต้องขยายสนามบินเพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก นั่นหมายความว่า ระบบการขนส่งมวลชนที่สะดวกและทันสมัยจึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเมืองของทางอำเภอและจังหวัด โดยการศึกษาครั้งนี้จะทำให้เกิดความชัดเจนว่าระบบรถไฟลอยฟ้าจะสามารถแก้ปัญหาการจราจร และสร้างความสะดวกสบายให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดได้ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งเดิมที่มี

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการ สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า รถไฟลอยฟ้า WGI Sky Track เป็นระบบที่ตัวรถห้อยอยู่ในราง มีแบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อนรถ และสามารถวิ่งขนานไปในเส้นทางสัญจรปกติได้ โดยขนาดของเสาและลักษณะของรางที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้รบกวนเส้นทางการจราจรน้อย จึงน่าจะตอบโจทย์ในการใช้งานและช่วยพัฒนาระบบคมนาคมภายในจังหวัดให้มีความสะดวกและทันสมัยได้เป็นอย่างดี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon