สถาบันคุรุฯ พิจารณาหลักสูตรคูปองรายรุ่นเพิ่ม 367 รุ่น ยอดช็อปปิ้งรอบ 2 รวมสองวัน 6 หมื่นที่นั่ง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคูปองพัฒนาครูที่เชื่อมโยงวิทยฐานะเพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้จากความอบรมไปพัฒนาผู้เรียน ว่า สพฐ. ได้รับแจ้งจากสถาบันคุรุพัฒนาว่า จะพิจารณาหลักสูตรรายรุ่น เพิ่มเติมจำนวน 367 รุ่น และจะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้กับ สพฐ.ทราบ โดยรุ่นที่ผ่านการพิจารณาจากคุรุพัฒนา จะนำเข้าระบบ training.obec.go.th เพื่อให้ครูช็อปปิ้งในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยกำหนดการช็อปปิ้งยังคงเป็นวันที่ 15-22 มิถุนายน 2561 ดังเดิม ซึ่งเป็นการช็อปปิ้งครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดร.เกศทิพย์ กล่าวต่อว่า สำหรับยอดลงทะเบียนโครงการคูปพงพัฒนาครู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2561 โดย 2 วันแรก คือ 15-16 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00 น. จำนวนผู้เข้ามาในระบบอยู่ที่ 582,158 ครั้ง จำนวนครูที่ลงทะเบียนทั้งหมด 60,141 ที่นั่ง และจำนวนครูที่ผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 11,418 ที่นั่ง

“ฝากถึงข้าราชการครูว่า ขอให้กรอกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องการเบิกให้ครบถ้วน ทั้งนี้ครูสามารถลงทะเบียนและกดยกเลิกการลงทะเบียนหลักสูตร ครั้งที่ 2 ได้ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เท่านั้น และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการลงทะเบียนของข้าราชการครูได้ ตั้งแต่วันที่ 15- 22 มิถุนายน 2561” ผู้อำนวยการ สพค. กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon