สาธิตเกษตรฯ รำลึก 100ปี ศ.ดร.อุบล ผู้ก่อตั้ง-อจญ.คนแรก เดินหน้าพัฒนารับสังคมที่เปลี่ยนแปลง

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)จัดกิจกรรมรำลึกบูรพาจารย์ 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนสาธิตแห่งมก. มีการเปิดนิทรรศการ 100 ปี บูรพาจารย์ สืบปณิธาน สร้างคนดี ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ  ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมก.  มีศิษย์เก่า อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมก. และอดีตอาจารย์ ตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมงาน

ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมก. ศูนย์วิจัยและพัฒนา กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปีศ.ดร.อุบล ผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนสาธิตแห่งมก. รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติ ตลอดจนแนวคิดของอาจารย์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมก.มาตลอดระยะเวลา 47ปี ให้เป็นที่ยอมรับโดยสากล ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการหลัก เช่น นิทรรศการชีวประวัติ นิทรรศการรวมภาพถ่าย การแสดงวิดีทัศน์รำลึก  เป็นต้น

ดร.ผกามาศ กล่าวต่อว่า ศ.ดร.อุบลเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ให้ความสำคัญกับแนวคิดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเชื่อว่าการจะพัฒนาเด็กให้เกิดความสมบูรณ์นั้น จำเป็นจะต้องออกแบบการเรียนรู้ และมีระบบติดตามต่อเนื่องโดยผู้สอนต้องใกล้ชิดและเข้าใจธรรมชาติของเด็กที่มีความแตกต่างกัน ภายใต้การทำงานที่เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายได้ เว้นแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น ซึ่งนับเป็นวิธีคิดที่เป็นปัจจุบันมากในบริบทการเรียนการสอนสำหรับสังคมไทยปัจจุบัน


“ ศ.ดร.อุบลยังได้วางรากฐานให้แก่โรงเรียนสาธิตเกษตรจนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โรงเรียนได้ผลิตนักเรียนที่มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ” ผอ.โรงเรียนสาธิตแห่งมก.กล่าวและว่าจุดเด่นของเด็กสาธิตฯจะได้รับชื่นชมว่ากล้าแสดงออก เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สอนนักเรียนตั้งแต่ป.1-ม.6 ตลอดระยะเวลา 12ปีที่เด็กอยู่กับโรงเรียนจะรู้จักเด็กเป็นอย่างดี เด็กจะได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมด้วย ไม่ได้สอนให้เด็กเรียนเก่งเพียงอย่างเดียว

จำลองบรรยากาศห้องเรียน

ดร.ผกามาศกล่าวอีกว่าสำหรับระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมก. ไม่เคยหยุดนิ่งเพราะว่าเป็นโรงเรียนวิจัยและพัฒนาการศึกษา อาจารย์ในโรงเรียนจะมีบทบาทในการพัฒนาและศึกษาวิจัยการเรียนการสอน มีการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง อย่างตอนนี้จะมีเรื่องของเทคโนโลยี ระบบต่างๆ มีการปรับหลักสูตรให้นักเรียนค้นหาตนเองให้พบ และเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัดเพื่อให้ออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ ไม่ได้มองแค่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เพียงอย่างเดียว

ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมก.

 

บทความก่อนหน้านี้ศิลปินยิวประท้วงรมต.วัฒนธรรมผลักดันกม.ปิดกั้นศิลปะ สร้างรูปปั้นล้อเลียนเท่าตัวจริง
บทความถัดไปสื่อมะกันเผยเจ้าของหงส์พร้อมขายหุ้นสโมสรถ้าได้ราคาน่าพอใจ