สทศ.แจกแต้มฟรี!! ยอมรับข้อสอบ PAT2 ผิดพลาด สั่งเพิ่ม 6 คะแนนให้ผู้เข้าสอบกว่า 7.3 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2559 สอบวันที่ 5-8 มีนาคม และประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน สทศ.ได้ตรวจสอบข้อสอบ และเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้ง พบว่า วิชา PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม 300 คะแนน มีข้อสอบที่ต้องตรวจ และปรับคะแนนใหม่เฉพาะในวิชาเคมี 3 ข้อ คือ ข้อที่ 12, 13 และ 20 โดย ข้อที่ 12 และข้อที่ 13 ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด จึงให้คะแนนผู้เข้าสอบทุกคน รวม 6 คะแนน ส่วนข้อที่ 20 มีคำตอบที่ถูกต้องกว่าเฉลยครั้งแรก จึงปรับให้คะแนนตามคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และ สทศ.ได้ประเมินผลใหม่แล้ว

นายสัมพันธ์กล่าวอีกว่า การปรับคะแนน PAT2 ไม่กระทบต่อการนำผลไปใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจาก สทศ.ได้ปรับคะแนนให้ถูกต้อง โดยได้แจ้งให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานที่นำผลสอบในวิชา PAT2 ไปใช้คัดเลือกแล้ว ทั้งนี้ สทศ.ขอให้ผู้เข้าสอบ PAT2 จำนวน 73,459 คน ตรวจสอบคะแนนอีกครั้งทางเว็บไซต์ www.niets.or.th สอบถามข้อมูล 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุด

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า นายสัมพันธ์ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ทราบแล้ว จึงกำชับให้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว เชื่อว่า สทศ.จะมีวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องดีที่ สทศ.ยอมรับ และเปิดเผยข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแก้ปัญหาในอนาคต ทั้งนี้ นายสัมพันธ์ยังรับปากว่าต่อไปจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกและจะเพิ่มความเข้มงวดในการออกข้อสอบให้มีความละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ สำหรับมาตรการการแก้ปัญหาดังกล่าว สทศ.มีอยู่แล้ว และการแก้ปัญหาจะต้องให้ความยุติธรรมกับเด็ก ทั้งนี้ นโยบายการเปิดข้อสอบ และเฉลยคำตอบจะทำให้เด็ก และครูได้รับประโยชน์อย่างมาก รวมทั้ง จะสะท้อนไปถึงผู้ออกข้อสอบด้วยว่าควรจะออกข้อสอบไปในทิศทางใด

บทความก่อนหน้านี้ความในใจ”เหยื่อสาวไทย”เพราะอะไรจึงสูญเงินกว่า23ล้าน! ให้แก๊งโรแมนซ์แสกรม (คลิป)
บทความถัดไป“มิตซูบิชิ ไทรทัน” 2016 ออปชั่นเต็มคัน ดุดันแรงดี