วันเด็กศธ.คึกคัก สภาน.ร.ขอเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ตลอดช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก โดย ศธ.เปิดให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่ 07.00-17.00 น. โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา Volunteer KIDs” โซนที่ 1 : KIDS THINK (เด็กเก่ง) เพื่อให้เด็กๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ โซนที่ 2 : KIDS DO (เด็กดี) เพื่อให้เด็กๆ ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอันดีงามและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งมีทักษะในการทำงานอาชีพต่างๆ โซนที่ 3 : HAPPY KIDS (เด็กมีความสุข) เพื่อให้เด็กได้รับความสุขสนุกสนาน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ และโซนที่ 4 : KIDS STAGE (เด็กเป็นแบบอย่าง) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ดี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายากรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรว่าการ ศธ. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. ผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ ศธ. เข้าร่วม


สำหรับไฮไลต์ของงานนี้ ทาง ศธ.ได้ชวนน้องๆ ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ จำนวน 6 ราย และน้องณัชชา-ด.ญ.ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ มาช่วยสร้างสีสันให้ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงยังมีศิลปินดารา เช่น น้องฟรุท ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร ดารานักแสดงรุ่นเด็ก พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากวงสินเจริญบราเทอร์ รับความบันเทิงจากพิธีกรคู่พ่อลูก บ๊อบ-นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ รวมบูธกิจกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมออกบูธในงานกว่า 100 บูธ และมีการแจกของที่ระลึกในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้แก่ ถุงผ้า เสื้อ หมวกที่ระลึก พร้อมด้วยหนังสือวันเด็ก “นอกหน้าต่างบานเล็ก” กว่า 3,000 เล่ม

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ เข้าเยี่ยมชมบูธจิตอาสาสุภาพบุรุษสุทธิวราราม, ถ่ายรูปร่วมกับหมูป่าอะคาเดมี่, ร่วมเล่นหุ่นยนต์กับโกๆ ในบูธ STEM Education เป็นต้น และเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม รวมถึงได้มอบของขวัญให้เด็กๆ ด้วยตนเอง ซึ่งทาง ศธ.และหน่วยงานต่างๆ เตรียมไว้ถึง 100,000 ชิ้น จากนั้นเดินทางเข้าร่วมเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับบูธต่างๆ ในระหว่างนั้นเด็กๆ ตะโกนให้กำลังใจนายกฯว่า “เรารักลุงตู่” และ “ลุงตู่สู้ๆ” ก่อนเดินทางกลับ

จากนั้นเวลา 10.15 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำคณะสภานักเรียนระดับประเทศกว่า 200 คนเข้าพบ นพ.ธีระเกียรติ พร้อมด้วย นพ.อุดม เพื่อรับฟังโอวาทและมอบข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อนายกฯ

โดยนายวีระพล ช่างไถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.ยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร ประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 กล่าวว่า สภานักเรียนจากทั่วประเทศได้หารือร่วมกันและมีข้อเสนอใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1.การน้อมนำพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยขอให้มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกดี กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก, สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบตัวตน ปรับกิจกรรมเรียนรู้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ, ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา โดยให้สภานักเรียนแต่ละโรงเรียนปฏิบัติกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจกับ TSC” เผยแพร่ผ่าน สพฐ.

นายวีระพลกล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 2.การส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกและเหมาะสมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม โดยขอให้ส่งเสริมให้มีช่องทางในการแสดงออกทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เช่น จัดรายการวิทยุ, สนับสนุนให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก ตลอดจนนำเสนอเรื่องราวน่าสนใจต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนในโรงเรียน และต่อสาธารณชนอย่างหลากหลาย, ส่งเสริมให้มีเวทีในการแสดงออก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถด้านต่างๆ ได้แสดงอย่างเต็มความสามารถ, สนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่เหมาะสม เช่น ผ่านเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) การถ่ายทอดสดผ่านยูทูบ (YouTube) และ 3.การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยสู่การเลือกตั้ง โดยในระดับครอบครัว ส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยภายในครอบครัว, ระดับโรงเรียน ให้ความรู้และสนับสนุนวิถีประชาธิปไตยภายในห้องเรียน ได้เรียนรู้ผ่านหลักธรรม 3 ประการ คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม และนำไปปฏิบัตินอกห้องเรียน จัดอบรมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งและกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง และระดับสังคม ขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ส่งเสริม สนับสนุนสภานักเรียนในการดำเนินกิจกรรม เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ และสนับสนุนเครื่องลงคะแนนระบบอิเล็กทรอนิกส์กับสภานักเรียนของทุกโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งในโรงเรียน ให้สภานักเรียนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งในระดับประเทศเพื่อเรียนรู้และซึมซาบจากสถานการณ์จริง

นายวีระพล ช่างไถ ประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562

ด้าน นพ.ธีระเกียรติกล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ถือเป็นปีพิเศษที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า “เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้า” โดยพระราโชวาทนี้ระบุชัดเจนว่า หากนักเรียนหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัยได้ ชีวิตก็จะมีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จ ซึ่งเรื่องการหมั่นศึกษาความรู้ก็คือ จะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดเวลา หารือกับผู้รู้ การประพฤติตนเป็นคนดี คือ ไม่ทำชั่ว มีจิตอาสาช่วยเหลือ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น และมีระเบียบวินัยรู้จักบริหารจัดการเวลา
“วันนี้สภานักเรียนมีข้อเสนอหลายเรื่องที่น่าสนใจ ส่วนที่ข้อเสนอของนักเรียนที่จะขอเข้าไปสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ที่จริงแล้วนักเรียนมีสิทธิเป็นผู้สังเกตการณ์ในฐานประชาชนอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้เข้าไปในคูหาโดยให้ ศธ.เป็นผู้จัดการให้คงเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้ง ครูและสถานศึกษาก็เป็นกำลังสำคัญอยู่แล้ว” นพ.ธีระเกียรติกล่าว

นพ.อุดมกล่าวว่า การที่เราให้ความสำคัญกับวันเด็ก คือ การที่ให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติ และสิ่งที่ทำให้อนาคตของชาติมีคุณภาพ มีความสดใส และเจริญรุ่งเรือง คือ การศึกษา และครู ที่เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา ที่จะต้องปรับใจ ปรับกระบวนการคิดใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความเข้าใจในตัวลูกศิษย์ ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู เพราะจิตวิญญาณความเป็นครูไม่ใช่แค่เรื่องการถ่ายทอดความรู้ หรือสอนอย่างเดียว แต่ครูต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ใส่ใจให้นักเรียน เข้าถึงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ และครูจะต้องเข้าใจถึงศักยภาพของเด็กเฉพาะคนและส่งเสริมอย่างตรงจุด จะต้องไม่มีการตัดเสื้อโหลให้เด็กอีกต่อไป เพราะเด็กสมัยนี้ได้รับความรู้การสื่อสารจากอินเตอร์เน็ต จึงอยากฝากครูให้ดึงศักยภาพเด็กให้ได้และพัฒนาอย่างตรงจุด กระตุ้นความใฝ่รู้ แนะนำเด็กให้ถูกทางด้วย

 

บทความก่อนหน้านี้‘เพจ BNK48’ ออกโรงเตือน หลังพบบัตรจับมือปลอม ว่อนเน็ต
บทความถัดไป‘อุตตม-สนธิรัตน์’ นำทีมบุกหาเสียง เจียงฮาย พรุ่งนี้ เปิดตัวผู้สมัคร 7 เขต