‘ฐากูร’ เอ็มดีมติชน ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น สาขาวิชาชีพอิสระ

เมื่นที่ 25 มีนาคม ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ผู้ซึ่งใช้วิชาความรู้ประกอบอาชีพโดยความสุจริต ได้รับความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงาน มีความประพฤติดี อันเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันการศึกษา ตอบแทนพระคุณของสถาบันการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ มีความเสียสละและอุทิศตนเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้ประกาศรายชื่อนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2562 ดังนี้

สาขาข้าราชการประจำ
นายพิทักษ์ อบสุวรรณ (รุ่นที่ 24) อัยการอาวุโส

นายบรรสาน บุนนาค (รุ่นที่ 30) เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม( รุ่นที่30) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายชยพล ธิติศักดิ์ (รุ่นที่ 31) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ (รุ่นที่ 33) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายประยูร รัตนเสนีย์ (รุ่นที่ 33) อธิบดีกรมที่ดิน

สาขาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน
นายเฉลิมพล โชตินุชิต (รุ่นที่ 35) ผู้อำนวยการนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาการ
รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา (รุ่นที่ 38) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขารัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
นางกานดา วัชราภัย (รุ่นที่ 21) นักวิชาการอิสระ (ผู้แทนประเทศไทยด้านสิทธิสตรีในองค์กรระหว่างประเทศ)

สาขาธุรกิจเอกชน หรือวิชาชีพอิสระ หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์
นายฐากูร บุนปาน (รุ่นที่ 32) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

สาขาองค์กรอิสระของรัฐหรือองค์การมหาชน
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย (รุ่นที่ 25) กรรมการเลือกตั้ง
ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ (รุ่นที่ 29) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา

นายฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการมอบรางวัลให้แก่นิสิตเก่าดีเด่น
ดังกล่าว จะจัดขึ้นในงานวันคืนเหย้า สิงห์ดำสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความก่อนหน้านี้“อัยการธนกฤต” ชี้บัตรเลือกตั้งนิวซีเเลนด์ ไม่น่าเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย
บทความถัดไป‘สมฤทธิ์ ลือชัย’ เตือนอนาคตใหม่ ‘อย่าหลงและอย่าประมาท’