‘คุรุสภา’ เปิด ‘KHURUSAPHA e-Library’ บริการครู-บุคลากรทางการศึกษา

‘คุรุสภา’ เปิด ‘KHURUSAPHA e-Library’ บริการครู-บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ชั้น 2 หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดหอสมุดคุรุสภา (KHURUSAPHA e-Library) ว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ถือฤกษ์วันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเปิดหอสมุดของคุรุสภาในวันนี้ เพื่อเป็นสิริมงคล ด้วยพสกนิกรชาวไทยต่างทราบกันดีว่าสมเด็จพระเทพฯทรงเป็นนักอ่าน พระองค์ทรงเป็นครู และทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์คุรุสภาตาม พ.ร.บ.ครู พ.ศ.2488 ด้วย

นางวัฒนาพรกล่าวต่อว่า เดิมหอสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดธรรมดา ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงปรับเป็นหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ KHURUSAPHA e-Library เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริการสารสนเทศ รวมถึงเป็นคลังปัญญาวิชาชีพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถสืบหาแหล่งข้อมูลได้จากทั่วโลกและเชื่อมโยงในประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้กับสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งภารกิจของคุรุสภานอกจากจะดูแลการพัฒนาวิชาชีพครู การออกใบอนุญาต การดูแลจรรยาบรรณของครูแล้ว จะต้องพัฒนาให้ความรู้แก่ครูด้วย ดังนั้นต่อไปคุณครูที่เดินทางมาคุรุสภา หรือกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ก็สามารถมาใช้บริการได้ และมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ห้องจัดเสวนาเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ทางคุรุสภาวางแผนจะจัดเสวนาเดือนเว้นเดือน โดยจะเชิญคนที่มีชื่อเสียงมาร่วมเสวนาให้ความรู้ในประเด็นที่ครูสนใจ ดังนั้น หอสมุดแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อคุรุสภาเองและสมาชิกคุรุสภา ทั้งนี้ หอสมุดจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

“สำหรับงบประมาณที่ใช้ปรับปรุงหอสมุดแห่งนี้ ใช้งบประมาณ 25 ล้านบาทโดยใช้งบตามปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง โดยเน้นเรื่องของระบบไอที คนที่เข้ามาใช้จะสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยรวบรวมหนังสือต่างๆ ไว้ใน e-Library และนำหนังสือเก่าสมัยใช้เรียน และหนังสือหายากมาวางไว้บางส่วน เผื่อบางคนอยากอ่านหนังสือเป็นเล่ม และสำหรับใครที่มีหนังสือดี อยากเอามาวางให้คนอื่นได้เปิดอ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็สามารถนำมาวางได้” นางวัฒนาพรกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศาล 137 ปี 21 เม.ย.นี้ จัดกิจกรรมทั่วประเทศ มุ่งสู่ศาลดิจิทัล
บทความถัดไปไขความลับ ‘ถ้ำหลวง-ถ้ำทรายทอง’ ศึกษาสำรวจ ‘จุดเชื่อม’ ด้วยธรณีวิทยาและน้ำบาดาล