‘วิษณุ’ ปธ.เปิดตัวเพลง ‘พลังอาเซียน-อาเซียนยั่งยืน’ รองรับไทยเป็น ปธ.อาเซียน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวพร้อมชมนิทรรศการ การขับร้องและวีดิทัศน์ประกอบเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด วธ. ผู้บริหาร วธ. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้ วธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม และโครงการตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทย และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิติทางวัฒนธรรม เป็นการยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ และวัฒนธรรมของอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ในการเป็นประธานอาเซียน ประจำปี 2562 สอดคล้องกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นชอบให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในฐานะประชาคมหนึ่งเดียวสู่การรับรู้ของสังคมโลกด้วยแนวคิด ASEAN:Oneness to the World

นายวิษณุกล่าวอีกว่า การจัดทำเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย เป็นภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายให้ วธ.และคณะทำงานด้านการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมและการจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้นำประเทศและคู่สมรส และผู้เข้าร่วมการประชุมระดับต่างๆ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ วธ.เป็นประธานคณะทำงานดำเนินการ เพื่อใช้ประกอบการจัดการแสดง และการประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 มี 2 เพลง ได้แก่ 1.เพลงพลังอาเซียน (Advancing Together as One) เนื้อหาบอกถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ 10 ประเทศอาเซียน เหมือนกับนิ้วทั้งสิบที่ประสานรวมกัน ร่วมกันสร้างสรรค์ และเคียงข้างกันไปสู่อนาคต แต่งคำร้องภาษาไทยโดย นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร นักประพันธ์เพลง และคำร้องภาษาอังกฤษโดย นายจักรกฤษณ์ สีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ทำนองโดย นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ เรียบเรียงเสียงประสานโดย นายทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์ และขับร้องภาษาไทยโดย นายถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ และ น.ส.ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขับร้องภาษาอังกฤษโดย นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ และ น.ส.ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ นักร้องวงเฉลิมราชย์

นายวิษณุกล่าวต่อว่า และ 2.เพลงอาเซียนยั่งยืน (ASEAN Will Go Far) เนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ และมิตรภาพระหว่างกันที่ยั่งยืนนี้ จะสร้างอนาคตอันสดใสก้าวไกลให้แก่ประชาคมอาเซียน คำร้องภาษาไทยโดย นายประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ คำร้องภาษาอังกฤษโดย นายประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ และนายกิตตินันท์ ชินสำราญ นักร้องอาชีพ และอาจารย์สอนขับร้อง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ทำนอง และเรียบเรียงเสียงประสานโดย นายจักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน นักดนตรีอาชีพ และผู้กำกับเพลง และขับร้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ ทั้งนี้ ดาวน์โหลด “เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย” ได้ที่เว็บไซต์ วธ. www.m-culture.go.th

บทความก่อนหน้านี้นิตยสาร โว้กประเทศไทย จัดงาน “Vogue Gala 2019” จับมือ 15 แบรนด์ดังระดับเวิลด์คลาส ร่วมรังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซ พร้อมประมูลนำเงินสนับสนุนดีไซเนอร์ไทย
บทความถัดไป‘เอกชัย’ แนะ ติ่งอนาคตใหม่ ไม่ควรดราม่า-สร้างภาพ-อวยกันเองเกินเหตุ ชี้ ไม่เป็นผลดี