เปิดแล้ว ‘พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ’ มรภ.เชียงรายต่อยอดจากงานวิจัย ส่งมอบ ‘วัด ชุมชน เทศบาล’ บริหารชื่นมื่น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ผศ. ภัทรีพันธุ์ พันธุ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยถึงการจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ’ ซึ่งเกิดขึ้นจากการความต้องการของชุมชนโดยใช้พื้นที่ของอาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนเวียงชัยพิทยา ซึ่งเป็นอาคารที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่เดิมเป็นอาคารแบบเปิด ต่อมาท่านพระครูพิธานพิพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพนาลัยเกษมได้ปรับปรุงให้เป็นอาคารที่เหมาะสมต่อการจัดแสดงเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชน

ต่อมาทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ใช้พื้นที่ตำบลเวียงเหนือในการทำวิจัยภายใต้นโยบาย “หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม” (Triple-One) เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งข้อมูลพื้นของชุมชนที่แสดงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของตำบลเวียงเหนือ

“งานวิจัยนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมด้านต่างๆ เช่น การศึกษาบริบทชุมชน การสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การพัฒนาเครือข่ายชุมชน ซึ่งได้ผลผลิตเป็นนวัตกรรมทางสังคม สามารถช่วยเหลือชุมชนเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี จึงมีการต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม จึงเกิดการจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือขึ้นมา” ผศ. ภัทรพันธุ์ กล่าว

ทั้งนี้ คณาจารย์ผู้ร่วมดำเนินงานก่อตั้งและจัดทำพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์, อาจารย์ นครินทร์ น้ำใจดี อาจารย์ พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ และอาจารย์วรัญญ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในอาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่

1. ข้อมูลแสดงพัฒนาการของชุมชนในรูปของ time line

2. โต๊ะทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งมาเยี่ยมชม

3. ปราชญ์ชุมชนตำบลเวียงเหนือ

4. วัตถุทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และประเพณี

5. แหล่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนคนเวียงเหนือ

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ ได้ทุกวันโดยนัดหมายล่วงหน้า โทร. 053-662651 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทร.แถลง 8 ก.ค.จัดแสดง ‘กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 ‘ โดยมี ‘อี๊ด วงฟลาย – พลพล – แก้ม กันต์ เดอะสตาร์” ร่วมขับกล่อมบทเพลง
บทความถัดไปราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ข้าราชการพลเรือนอายุครบ 60 ปี รับราชการต่อ