อาจารย์ดัง ร้องปลัดอว.”ดุริยางคศิลป์ มหิดล “เลิกจ้างผิดปกติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นางอริยา เจริญสุข อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาสรุปว่า นางอริยา เป็นผู้ถือสัญญาจ้างที่ได้มีข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาตลอดระยะเวลาการทำงาน ล่าสุดวิทยาลัยฯทำสัญญาจ้างตามคำสั่งที่ บด 018/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยมากว่า 20 ปี ในฐานะอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หัวหน้าสาขาธุรกิจดนตรี ผู้จัดการวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและฝ่ายบริการวิชาชีพ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้ทำงานอย่างทุ่มเท สนับสนุนโครงการต่างๆ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ การสนับสนุนโครงการขับรองประสานเสียง MU CHOIR ผู้จัดโครงการละครเพลง “อิน จัน” ที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการละครเพลงทุกโครงการของสาขาธุรกิจดนตรี ผลักดันให้วงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่นทางวัฒนธรรม” การจัดงานระดมทุน “กองทุนเปรมดนตรี” เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ด้านการศึกษา และอื่นๆ

นางอริยาระบุในหนังสือร้องทุกข์ว่า ต่อมาวิทยาลัยฯได้มีหนังสือที่ อว 7831/ล 000040 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และคำสั่ง ((ล) 2562/0002 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) ที่จะมีผลต่อการยกเลิกสัญญาจ้าง และคำสั่ง ((ล) 2562/0005 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) เพื่อจ้างต่อโดยมีระยะเวลาครบกำหนดสั้นกว่าสัญญาที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ล่าสุดวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตนได้รับหนังสือ หนังสือที่ อว 78.31/ล 000092 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 แจ้งเรื่องสัญญาจ้างจะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่ประสงค์จะจ้างต่อ จึงร้องทุกข์มายังปลัดกระทรวงฯ ถึงความผิดปกติ ทั้ง ๆที่มิได้ประพฤติผิดวินัย มิได้ปฏิบัติงานเสียหาย ผลการประเมินจากหัวหน้าสาขาอยู่ในระดับดีมาก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทนายโต้เสี่ยภูเก็ต ใครกันแน่หลอกลวง! เผยถูกเบี้ยว100ล. ค่าจ้างเดินเรื่องเพิกถอนที่ดินเกาะนาคาน้อย
บทความถัดไป‘บีซี’ ตั้งเป้าขึ้นแท่นหนึ่งเดียวในไทยให้บริการครบจบในที่เดียว