‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ‘3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ 25 ต.ค.นี้

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ‘3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ 25 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่กระทรงศึกษาธิการ (ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และ นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ”

นพ.จรัส กล่าวว่า ปี 2562 นี้ ครบ 30 ปี ที่มีการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และ ครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งมูลนิธิ สอวน.มูลนิธิสอวน. จึงร่วมกับ สสวท. และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยงานครั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ในวันที่ 25 ตุลาคม เวลา 09.00 น.

ด้าน คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า เป็นบุญของแผ่นดินไทยที่เจ้านายทั้ง 2 พระองค์ ให้ความสำคัญในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยในโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่ง อีกทั้งในแต่ละปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าค่ายอบรม ใน 5 วิชาหลักกว่าปีละ 100,000 คน ถึงแม้จะมีนักเรียนประมาณ 4,000 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย1 ที่ศูนย์ สอวน.โรงเรียน และมีนักเรียนประมาณ 2,000 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมค่าย2 ที่ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัย แต่ในระหว่างนั้นเด็กที่สมัครทุกคนก็มีความตั้งใจอ่านตำราเพื่อที่จะเข้าค่ายนี้แม้จะไม่ได้รับการคัดเลือกแต่ก็ได้รับการพัฒนาตนเองไปในระดับหนึ่ง ซึ่ง ศธ.มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อและทำให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อสร้างเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

นายชูกิจ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทั้ง 2 พระองค์ ทรงให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และจะเป็นโอกาสสำคัญของนักเรียน อดีตผู้แทนประเทศไทยโอลิมปิกวิชาการ รวมทั้งคณาจารย์ ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นถัดไปสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพด้ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสายงานที่จำเป็นและต้องกำลังคนที่มีศักยภาพสูงทำงานวิจัย สร้างนวัตกรรมแก้ปัญหา พัฒนาประเทศให้ก้าวทันการแข่งขันยุค 4.0

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon