‘ครูตั้น’ ไฟเขียวเกณฑ์รับเด็กปี’63 ชงเพิ่มน.ร.ต่อห้อง- ฟื้นเงื่อนไขผู้มีอุปการคุณ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายอำนาจ  วิชยานุวัติ  รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้หารือกับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เกี่ยวกับนโยบายแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ภาพรวม รัฐมนตรีว่าการศธ. เห็นด้วยกับร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเบื้องต้นตามที่เสนอไปทั้งหมด ยกเว้น การให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สอบคัดเลือกเข้าเรียน 100%   โดยในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) วันที่ 18 ตุลาคม จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และชี้แจงให้นายเอกชัย กี่สุขพันธ์  ประธานคณะกรรมการกพฐ. เข้าใจว่า เวลานี้การให้โรงเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียน 100% อาจจะยังไม่เหมาะ  เพราะยังไม่ได้มีการสื่อสารกับสาธรณชน ข้อมูลยังไม่เพียงพอในการตัดสินใจ  ดังนั้น ปีนี้ขอให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมที่มีไปก่อน โดยอาจจะมีการปรับบ้างเล็กน้อย เช่นการกำหนดสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง อาจจะให้โรงเรียนสามารถขยายได้ ส่วนจะเป็นเท่าไรนั้น ต้องรอหารือกับกพฐ. ก่อน

“ผมจะเสนอให้มีการขยายห้องเรียนได้ เพื่อให้โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถบริหารจัดการได้  โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีผู้อุปการคุณทั้งหลาย เช่น โรงเรียนที่ใช้ที่ดินของหน่วยงานอื่น อาจต้องนำเงื่อนไขพิเศษ  ผู้อุปการะทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียน กลับมาใช้ เพื่อช่วยโรงเรียน เพราะต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมความเป็นไทย ที่มีความผูกพันกัน ” นายอำนาจกล่าว

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน ยกเว้นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ชายแดนนั้น การดำเนินการจะเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีแนวทางในการดำเนินการ เบื้องต้นอยู่แล้ว แต่ขอดูรายละเอียด ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชน ขณะเดียวกันโรงเรียนที่จะย้ายไปควบรวมต้องมีศักยภาพ ควบรวมแล้วสามารถบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้ โดยขณะนี้มีโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายต้องควบรวมประมาณ 10,000 กว่าโรงเรียน  ซึ่งต้องหารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อดูความเหมาะสม และจัดทำรายละเอียดว่าระยะแรกจะเริ่มดำเนินการอย่างไร จำนวนเท่าไร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon