ร.ร.เอกชนชง ‘อรรถพล’ แก้ปัญหา วอน ‘เพิ่มรายหัว-ค่าอาหารกลางวัน’

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน นายอรรถพล ตรึกตรอง รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เรียกตัวแทนคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) และตัวแทนโรงเรียนเอกชน มาพูดคุยสะท้อนปัญหาโรงเรียนเอกชน ซึ่ง ปส.กช.ได้รวบรวมรับฟังข้อมูลในแต่ละจังหวัด และนำมาเสนอผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชน โดย ปส.กช.มีข้อเสนอแนะเพื่อขอความอนุเคราะห์จากเลขาธิการ กช.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ สิทธิของผู้เรียนที่เป็นคนไทย ในเรื่องการการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเรื่องโครงการอาหารกลางวัน ที่ผ่านมาการศึกษาเอกชนได้รับการจัดสรรงบโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้น ป.6 เพียงร้อยละ 28 เท่านั้น ขณะที่โรงเรียนรัฐได้รับการจัดสรรงบโครงการอาหารกลางวัน 100% ทุกคน รวมถึง นักเรียนต่างด้าวที่ไม่มีสถานะชาติไทย จึงขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการอุดหนุนงบอาหารกลางวันทุกคน แต่หากนักเรียนไม่ต้องการ ก็เป็นสิทธิของผู้เรียน

นายศุภเสฏฐ์กล่าวต่อว่า การจัดสรรงบ และทรัพยากรในการดำเนินการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ที่นักเรียนโรงเรียนเอกชนไม่ได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 100% เหมือนนักเรียนโรงเรียนรัฐ อยากให้ช่วยนักเรียนไทยในโรงเรียนเอกชนได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 100% เพื่อโรงเรียนจะได้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และจะทำให้สิทธิของผู้เรียนเท่ากัน สำหรับผู้เรียนคนใดที่ไม่ต้องการรับ ก็เป็นสิทธิที่ทำได้เช่นกัน

“ส่วนสิทธิของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่เป็นคนไทย อยากขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ให้ครูไทยที่สอนเด็กไทยในประเทศไทย มีสิทธิ และสวัสดิการต่างๆ ค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะสิทธิในการรักษาพยาบาล นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้แก้ปัญหาระดับหนึ่งไปแล้ว ที่สำคัญคือปัญหาที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทำให้สถานศึกษาเอกชนทุกประเภทต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราใหม่ ทำให้กิจการโรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ อยากขอให้เลขาธิการ กช.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอยกเว้นภาษีที่ดินฯ โดยให้เสียในอัตราต่ำสุด” นายศุภเสฏฐ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘ไสลเกษ’ปาฐกถาพิเศษ คุกมีไว้ขังคนจน…จริงหรือ
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ ประณาม ลอบยิงชรบ.ยะลา ตาย 15 ศพ สั่งเข้าดูแลปชช.ให้ใกล้ชิดมากขึ้น