‘บิ๊กหนุ่ย’ เล็งชง ครม.เพิ่มค่าจ้างครูต่างชาติในรายการเรียนฟรี 15 ปี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังหารือเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้อำนวยการโรงเรียน ว่า สพฐ.ได้เสนอข้อมูลว่ามีรายการใดบ้างที่โรงเรียนต้องเก็บเพิ่มจากผู้ปกครอง และมีความจำเป็นอะไร ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะท้อนว่างบประมาณรัฐจัดสรรให้โรงเรียนผ่านเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องสาธารณูปโภค หรือค่าน้ำ ค่าไฟ ทำให้ต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่ม และที่ผ่านมา ศธ.ไม่ได้แยกหมวดค่าใช้ดังกล่าวออกมา โดยจัดรวมอยู่ในรายการเรียนฟรี 5 รายการ ในหมวดของค่าจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ที่ประชุมมอบหมายให้ สพฐ.คำนวณอัตราค่าน้ำ ค่าไฟ ของแต่ละแห่งเพื่อจะดูว่าจะจัดการแยกหมวดต่างหากหรือไม่

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังหารือถึงการเพิ่มเงินอุดหนุนแก่เด็กพิเศษซึ่งมีประมาณ 2 แสนคนทั่วประเทศ ปัจจุบันเด็กกลุ่มนี้ยังได้รับเงินอุดหนุนเท่ากับเด็กปกติ ขณะที่หากเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัว 6,000 บาทต่อคนต่อปี มากเด็กปกติที่ได้รับอยู่ประมาณ 3,000 บาทต่อคนต่อปี ที่ประชุมจึงให้ สพฐ.ไปคำนวณ และจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มให้แก่เด็กพิเศษที่เรียนอยู่ในโรงเรียนปกติ ในอัตราเดียวกับเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ พร้อมทั้งมอบให้ สพฐ.ไปทบทวนระบบคัดกรองเด็กยากจน ที่ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี อีกหมวดที่โรงเรียนขอให้รัฐจัดสรรเพิ่มคือเงินอุดหนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เบื้องต้นให้ สพฐ.เกลี่ยอัตราจ้างที่มีอยู่กว่า 10,000 อัตรา รวมถึง เกลี่ยครู เพื่อลดปัญหาอัตราจ้าง โดยจะให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ช่วยดู ทั้งนี้ ในส่วนของค่าจ้างครูต่างประเทศ อาจเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่มในหมวด 6 เมื่อ ศธ.เข้ามาดูแลในเรื่องนี้แล้ว หวังว่าจะส่งผลให้การเก็บเงินบำรุงการศึกษาจากผู้ปกครองเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องลดลงจากเดิม

บทความก่อนหน้านี้my ขยายช่องทางเติมเงินออนไลน์ผ่าน “ตู้เอเจเติมสบาย”
บทความถัดไปเซเลบออฟเดอะแมตช์ : ลาร์ส ลาเกอร์บัค สวีดิชผู้เปลี่ยนโฉมไอซ์แลนด์