‘สุวิทย์’ ถก 96 ร.ร.สาธิต เตรียมพร้อมสอนออนไลน์ ‘มศว’ ชงเลื่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.

‘สุวิทย์’ ถก 96 ร.ร.สาธิต  เตรียมพร้อมสอนออนไลน์ ‘มศว’ ชงเลื่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.  

อว.- ‘สุวิทย์’ เดินหน้า เตรียมความพร้อม เรียนออนไลน์โรงเรียนสาธิตสังกัดอว. 96 แห่งทั่วประเทศ หากต้องเลื่อนเปิดเทอม ชูนวัตกรรมการเรียน ผ่านแอปพลิเคชั่น  ‘ไมโครซอฟท์ ทีมส์’ ให้โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศใช้ฟรี นำร่องโรงเรียนสาธิตม ศว.ประสานมิตรแห่งแรก

เมื่อวันที่ 17 เมษายน นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้อว.เรียกประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตในอว. จำนวน 96 แห่งทั่วประเทศ เพื่อหารือถึงแนวทางในการปรับแผนการเรียนการสอนหากโรงเรียนสาธิตจำเป็นต้องเลื่อนเปิดเทอม เหมือนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ อันเป็นผลกระทบจากจากเหตุการณ์วิกฤตโควิด-19 หากเหตุการณ์ยังยืดเยื้อต่อไป ล่าสุด อว. ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำ นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับบริการไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 เอ 1 (Microsoft Office 365 A1) สู่โรงเรียนสาธิตจำนวน 96 แห่ง ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัย 66 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 65,990 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ หลังจากที่ได้ใช้ในระดับมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างมาก

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า โดยโจทย์ที่สำคัญของการประชุมในวันนี้คือเราจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมต่อไปอย่างไร เพื่อให้เด็กยังสามารถได้เรียนรู้ตามวัยและศักยภาพถึงแม้ประเทศจะยังมีวิกฤตก็ตาม โดยประเด็นสำคัญ คือ การใช้วิกฤตเป็นโอกาส โรงเรียนสาธิตต้องเป็นต้นแบบ หลังจากมีการเตรียมความพร้อม รับมือกับการเปิดเทอมที่จะถึงนี้   ด้วยการนำหลักสูตรต่างๆ ในสาระวิชาต่างๆ ช่วยกันสร้างในบริบทของ ออนไลน์ที่ไม่ติดกับดักอยู่กับการเรียน การสอนในระบบปกติเท่านั้น  มีการวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมต่างๆ ทั้งออนไลน์  ออฟไลน์  การใช้ AI เป็นตัวช่วยของครูและนักเรียน และถ่ายทอดออกไปยัง โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วๆไป โดยอว.พร้อมที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ และแพล็ตฟอร์มต่างๆ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ขอเสนอให้โรงเรียนสาธิตในสังกัด อว. เปิดพร้อมกันทั้งหมดในวันที่ 1 กรกฏาคม  เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาระดับขั้น พื้นฐานทั้งประเทศ  และขอให้โรงเรียนสาธิตในสังกัด อว. เตรียม การไว้ในอนาคต หากสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อทำให้ต้อง ใช้รูปแบบการศึกษาระบบออนไลน์แน่นอน

ด้าน นายชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องเตรียมตัวทั้งในส่วนของครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองที่จะต้องศึกษาไปด้วยกัน  โดยรูปแบบการเรียนการสอน เราจะจำลองรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่ระบบออนไลน์ มีอาจารย์ประจำชั้นที่จะคอยสังเกตปฏิสัมพันธ์เด็ก พร้อมติดตามให้เด็กเข้าห้องเรียน มีการตารางการเรียนการสอนที่ชัดเจนในทุกรายวิชา โดยคาดว่าจะเริ่มต้นในการเรียนออนไลน์ครั้งแรก ในวันที่ 18 พฤษภาคม – 18 มิถุนายนนี้ สำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ 1. ชั้นมัธยม 6 จำนวน 400 คน 2. ชั้นมัธยม 4 จำนวน 790 คน และ 3.ชั้นมัธยม 1 จำนวน 390 คน

น.ส.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(มศก.)   กล่าวว่า การเปิดเทอมของโรงเรียนสาธิตมศก.กำหนดไว้วันที่ 1 กรกฏาคมนี้ ตาม ศธ.  แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการเรียนการสอน เพื่อปรับพื้นฐานโดยใช้ ระบบออนไลน์ และมีการปฐมนิเทศกับผู้ปกครอง ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งด้านการศึกษาแบบออนไลน์ ทั้งระดับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยู่ในช่วงที่บุคลากรของโรงเรียนทั้ง 2 ระดับกำลังเตรียมทำบทเรียนออนไลน์ ที่มีทั้งการสอนแบบเรียลไทม์ และการสอนผ่านคลิป หรือบทเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนได้ศึกษาในบางช่วง  โดยศักยภาพของคุณครู และบุคลากรของโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านทั้ง LINE กลุ่ม, โปรแกรม ZOOM, Microsoft Team , Google Classroom รวมถึงการทำคลิปบน YouTube  โดยโรงเรียนมีการจัดเตรียมห้อง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คุณครูทำคลิป การสอน หรือทำบทเรียนออนไลน์อีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon