กมว.จี้มหา’ลัยแจงตัวเลข ‘น.ศ.ครู’ เล็งให้ตั๋วอัตโนมัติรุ่นจบก่อนปี’46

กมว.จี้มหา’ลัยแจงตัวเลข ‘น.ศ.ครู’ เล็งให้ตั๋วอัตโนมัติรุ่นจบก่อนปี’46

มาตรฐานวิชาชีพ-กมว.จี้มหา’ลัยแจงตัวเลข ‘น.ศ.ครู’ เล็งให้ตั๋วอัตโนมัติรุ่นจบก่อนปี’46 เร่งปรับปรุงข้อบังคับจรรยาบรรณ ตั้งอนุกรรมการกำหนดระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพหวังใช้เชื่อมโยงขอวิทยะฐานะ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกมว. เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงข้อบังคับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ โดยเฉพาะกรณีที่ทำความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพอย่างร้างแรง อาทิ คดีอาญา อนาจาร ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อวิชาชีพ ซึ่งในอดีตระเบียบเหล่านี้กำหนดไว้แล้ว แต่สามารถดำเนินการได้ช้า เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้จะมีการตั้งอนุกรรมการกำหนดระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ เช่น กำหนดว่าครูต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี ต้องมีคุณภาพแต่ละระดับมากน้อยแค่ไหน จะมีการกำหนดให้ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับการเชื่อมโยงการขอมีและเลื่อนวิทยะฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือกรณีผู้ที่จบหลักสูตรครู 4 ปี ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เข้าเรียนในช่วงก่อนที่พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2546 จะมีผลบังคับใช้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยอัตโนมัติ และต้องขอรับใบอนุญาตฯ ภายใน 3 ปี แต่มีกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าช่วงนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตฯ จึงไม่ได้มาขอรับใบอนุญาตฯภายใน 3 ปี และได้มาขอรับใบอนุญาตฯ ในช่วงนี้ ดังนั้น ทางกมว.จึงเห็นว่า ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตฯ ให้ในช่วงนี้ได้เพราะติดข้อบังคับ จึงมีมติให้ชะลอการออกใบอนุญาตฯ ให้คนกลุ่มนี้ก่อน จนกว่าจะมีการปรับปรุงข้อบังคับเพื่อให้สิทธิกับผู้ที่มีสิทธิเดิม ทั้งนี้คิดว่ามีจำนวนไม่มาก เพราะครูกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่น่าจะเกษียณอายุราชการไปบ้างแล้ว การเปิดช่องทางนี้สำหรับคนที่ต้องการขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อไปเป็นครูในโรงเรียนเอกชน แต่ต้องรอแก้ไขข้อบังคับให้เรียบร้อยก่อน

“นอกจากนี้ จะขอให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทุกแห่ง ส่งข้อมูล ชี้แจงให้ชัดเจนว่า รับนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เข้าเรียนตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับรอง เช่น ได้รับรอง 100 คนต้องตอบว่า รับ 100 คนใช่หรือไม่ รวมทั้งขอให้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่รับเข้า และเมื่อรับมาแล้วจะเรียนจบเมื่อไร เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนรับนักศึกษา ว่าจะต้องไม่เกินที่อว.รับรอง ตรงนี้เป็นการแก้ปัญหาสถาบันผลิตบัณฑิตเกินจำนวนที่ได้รับรอง จะได้ไม่ส่งผลกระทบกับนักศึกษาในอนาคต”นายเอกชัยกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon